150 de cadre medicale din Suceava au depus cereri pentru a putea lucra în strainatate

reportersite
17/02/11 ora:9:21pm

Un num\r de 150 de asisten]i medicali, medici, farmaci[ti [i tehnicieni dentari din jude]ul Suceava [i-au depus în ultimele [ase luni dosarele la Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava în vederea întocmirii documenta]iei pentru recunoa[terea diplomelor de studii, o parte dintre ace[tia inten]ionând s\ plece la munc\ în str\in\tate.

Directorul DSP Suceava, Ludovic Abi]ei, a declarat, joi, c\, din luna august 2010, trei farmaci[ti, 41 de medici, un tehnician dentar [i 105 asisten]i medicali din jude] [i-au depus dosarele pentru recunoa[terea diplomelor de studii.

Ludovic Abi]ei a precizat c\ nu to]i cei care [i-au depus dosarele [i-au exprimat inten]ia de a pleca la munc\ în str\in\tate, ar\tând c\ majoritatea a solicitat omologarea pentru a avea preg\tit\ documenta]ia în cazul în care doresc s\ plece s\ lucreze în afara ]\rii, informeaz\ Mediafax.