Thursday , February 2 2023

150 de cadre medicale din Suceava au depus cereri pentru a putea lucra în strainatate

Un num\r de 150 de asisten]i medicali, medici, farmaci[ti [i tehnicieni dentari din jude]ul Suceava [i-au depus în ultimele [ase luni dosarele la Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava în vederea întocmirii documenta]iei pentru recunoa[terea diplomelor de studii, o parte dintre ace[tia inten]ionând s\ plece la munc\ în str\in\tate.
Directorul DSP Suceava, Ludovic Abi]ei, a declarat, joi, c\, din luna august 2010, trei farmaci[ti, 41 de medici, un tehnician dentar [i 105 asisten]i medicali din jude] [i-au depus dosarele pentru recunoa[terea diplomelor de studii.
Ludovic Abi]ei a precizat c\ nu to]i cei care [i-au depus dosarele [i-au exprimat inten]ia de a pleca la munc\ în str\in\tate, ar\tând c\ majoritatea a solicitat omologarea pentru a avea preg\tit\ documenta]ia în cazul în care doresc s\ plece s\ lucreze în afara ]\rii, informeaz\ Mediafax.

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …