Wednesday , November 30 2022

1,5 milioane de lei vor fi subventiile pentru TPL in contul abonamentelor la pret redus pentru elevi si studenti

Din 1 februarie, elevii [i studen]ii suceveni vor putea beneficia de abonamente de c\l\torie subven]ionate. Costul unui abonament va fi de 15 lei, `n loc de 50 c=t este `n prezent. Potrivit primarului Ion Lungu, la societatea sucevean\ de transport local se vor aloca subven]ii, anul acesta, de 1,5 milioane de lei tocmai pentru a se putea acoperi cheltuielile privind acordarea de abonamente la pre] redus. Ieri, `n conferin]\ de pres\, primarul Ion Lungu a precizat c\, spre deosebire de luna ianuarie c=nd pre]ul acestora a trebuit achitat integral, din februarie [i p=n\ `n decembrie se vor vinde abonamente la pre] redus. Excep]ie vor face, potrivit primarului Ion Lungu, perioadele `n care elevii [i studen]ii vor fi `n vacan]\. Motivul pentru care nu s-a dat p=n\ acum abonamente la pre] redus a fost lipsa bugetului local care nu putea sa fie adoptat dec=t dup\ ce bugetul de stat [i apoi sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale erau aprobate. Ulterior, trebuia s\ fie întocmit un proiect de buget local care timp de 15 zile s\ fie afi[at pentru dezbatere public\. Primarul Ion Lungu a anun]at ca în [edin]a de azi a Consiliului Local Suceava se va supune aprob\rii proiectul de hot\r=re al bugetului local. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …