Monday , December 4 2023

1,5 milioane de lei pentru refacerea retelei electrice a Spitalului Judetean

Spitalul Jude]ean Suceava a primit 1,5 milioane de lei de la Ministerul S\n\t\]ii, pentru refacerea instala]iilor electrice. Suma respectiv\ a fost transferat\ de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, `n urma unui proiect de hot\r=re adoptat `n [edin]a extraordinar\ de ieri, `n conturile Spitalului Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. Toti ieri, `n [edin]\ extraordinar\, s-a stabilit ca de la CJ Suceava s\ se mai aloce 75.000 de lei pentru a completa sumele necesare pentru a realiza aceaste investi]ii. Reamintim c\ Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ “Bucovina” al jude]ului Suceava, a atras aten]ia c\ `n urma unor controale s-a constatat c\ parte din instala]iile electrice ale SJU sunt `nvechite, fiind executate tocmai `n 1966. (D.P.)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …