Saturday , March 2 2024

1,5 milioane de euro pentru lucrarile premergatoare realizarii parcajelor subterane

N este necesar ca aceste lucr\ri de consolidare s\ fie f\cute în timp foarte scurt deoarece, în curând, urmeaz\ s\ fie stabilit [i constructorul pentru parcajele subterane, care nu poate începe execu]ia dac\ zona nu a fost `nainte consolidat\, a spus primarul municipiului Suceava, Ion Lungu
~n aceast\ toamn\ sunt vizate a fi finalizate lucr\rile ISPA pentru a se putea demara lucr\rile de consolidare a zonei centrale `n vederea `nceperii lucr\rilor propriu-zise la parcarea subteran\, de anul viitor, autorit\]ile locale fiind nevoite a lucra `n acest sens „contra cronometru”.
„~nainte de `nceperea construc]iei parcajelor subterane din zona central\ a municipiului, lucr\rile de consolidare a zonei respective care se va face din fonduri proprii vor trebui s\ fie `ncheiate”, a declarat primarul muncipiului Suceava, Ion Lungu. Valoarea acestor lucr\ri de consolidare pe care autorit\]ile locale trebuie s\ o acopere din fonduri proprii este de 1,5 milioane de euro, deoarece acestea sunt lucr\ri care au fost solicitate dup\ ce a fost aprobat proiectul, c=nd a fost realizat\ expertiza tehnic\.
Primarul Lungu a mai afirmat c\ Prim\ria urmeaz\ s\ organizeze o licita]ie pentru stabilirea firmei care se va ocupa de lucr\rile de consolidare, care prev\d instalarea a 500 de piloni la ad=ncimi de circa cinci – [ase metri, pe o lungime de 8.000 de metri liniari.
“Este o lucrare destul de complicat\, dar care este necesar\ pentru a începe lucr\rile la parc\rile subterane”, a ad\ugat edilul [ef.
Ion Lungu a mai spus c\ este necesar ca aceste lucr\ri de consolidare s\ fie f\cute în timp foarte scurt deoarece, în curând, urmeaz\ s\ fie stabilit [i constructorul pentru parcajele subterane, care nu poate începe execu]ia dac\ zona nu a fost `nainte consolidat\.
De asemenea, acesta a mai anun]at [i c\ urmeaz\ s\ aib\ loc selec]ia consultantului care se va ocupa at=t de proiectul de reabilitare a zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea de parcaje subterane, reabilitare pietonal [i str\zi, în valoare de 37,8 milioane de lei, c=t [i de cel de modernizare a iluminatului public pe artera principal\ în municipiul Suceava, în valoare de 11,2 milioane de lei, [i cel din urm\, ce prive[te construc]ia Centrului pentru sus]inerea tradi]iilor bucovinene, în valoare de 8,3 milioane de lei, toate fiind finan]ate prin POR.
Acest proiect vizeaz\ crearea a dou\ parcaje subterane, `n zona central\ a municipiului Suceava, cu 108 locuri, respectiv 55 de locuri. (Iulia GU{|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …