Tuesday , March 28 2023

1,5 milioane de euro pentru lucrarile premergatoare realizarii parcajelor subterane

N este necesar ca aceste lucr\ri de consolidare s\ fie f\cute în timp foarte scurt deoarece, în curând, urmeaz\ s\ fie stabilit [i constructorul pentru parcajele subterane, care nu poate începe execu]ia dac\ zona nu a fost `nainte consolidat\, a spus primarul municipiului Suceava, Ion Lungu
~n aceast\ toamn\ sunt vizate a fi finalizate lucr\rile ISPA pentru a se putea demara lucr\rile de consolidare a zonei centrale `n vederea `nceperii lucr\rilor propriu-zise la parcarea subteran\, de anul viitor, autorit\]ile locale fiind nevoite a lucra `n acest sens „contra cronometru”.
„~nainte de `nceperea construc]iei parcajelor subterane din zona central\ a municipiului, lucr\rile de consolidare a zonei respective care se va face din fonduri proprii vor trebui s\ fie `ncheiate”, a declarat primarul muncipiului Suceava, Ion Lungu. Valoarea acestor lucr\ri de consolidare pe care autorit\]ile locale trebuie s\ o acopere din fonduri proprii este de 1,5 milioane de euro, deoarece acestea sunt lucr\ri care au fost solicitate dup\ ce a fost aprobat proiectul, c=nd a fost realizat\ expertiza tehnic\.
Primarul Lungu a mai afirmat c\ Prim\ria urmeaz\ s\ organizeze o licita]ie pentru stabilirea firmei care se va ocupa de lucr\rile de consolidare, care prev\d instalarea a 500 de piloni la ad=ncimi de circa cinci – [ase metri, pe o lungime de 8.000 de metri liniari.
“Este o lucrare destul de complicat\, dar care este necesar\ pentru a începe lucr\rile la parc\rile subterane”, a ad\ugat edilul [ef.
Ion Lungu a mai spus c\ este necesar ca aceste lucr\ri de consolidare s\ fie f\cute în timp foarte scurt deoarece, în curând, urmeaz\ s\ fie stabilit [i constructorul pentru parcajele subterane, care nu poate începe execu]ia dac\ zona nu a fost `nainte consolidat\.
De asemenea, acesta a mai anun]at [i c\ urmeaz\ s\ aib\ loc selec]ia consultantului care se va ocupa at=t de proiectul de reabilitare a zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea de parcaje subterane, reabilitare pietonal [i str\zi, în valoare de 37,8 milioane de lei, c=t [i de cel de modernizare a iluminatului public pe artera principal\ în municipiul Suceava, în valoare de 11,2 milioane de lei, [i cel din urm\, ce prive[te construc]ia Centrului pentru sus]inerea tradi]iilor bucovinene, în valoare de 8,3 milioane de lei, toate fiind finan]ate prin POR.
Acest proiect vizeaz\ crearea a dou\ parcaje subterane, `n zona central\ a municipiului Suceava, cu 108 locuri, respectiv 55 de locuri. (Iulia GU{|)

Vezi si

Sute de absenți la simularea probei la limba și literatura română a examenului național de Bacalaureat 2023

Simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea …