Wednesday , December 7 2022

1,468 milioane lei pentru refacerea podului de la Doroteia-Frasin

Podul de peste Suha a fost afectat de viituri încă de acum doi ani, iar ploile puternice de anul acesta au afectat și mai mult structura acestuiainundatii

Prin Hotărârea 563, din 24 iulie 2018, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,468 milioane lei  pentru refacerea podului din beton peste râul Suha, de la Doroteia-Frasin, afectat în urma unor feno­me­­ne hidrometeorologice pe­ri­cu­­loase produse încă din  perioada 18-20 iulie 2016.

Totodată, în urma ploilor abundente din luna martie 2018, care au cauzat viitură pe râul Suha, podul din beton Doroteia a suferit avarieri suplimentare față de anul 2016.

Încă din luna martie 2018, Prefectura Județului Suceava a întreprins demersuri către Guvern pen­tru alocarea unor sume din Fon­dul de rezervă bugetară la dispoziția acestuia,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru orașul Frasin, pentru refacerea acestui pod.

La data de 20 iulie 2018, Prefectura Suceava a revenit cu o nouă solicitare de fonduri pentru refacerea podului de la Doroteia, fiind transmise Guvernului  pro­iectul de hotărâre și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție.

Reamintim că, în afară de suma pentru refacerea podului de la Do­roteia, prin  HG  563, din 24 iulie 2018 , Guvernul României a  aprobat și alocarea sumei de 23.873.000 lei pentru refacerea  infrastructurii afectate de cala­mită­țile naturale produse  în județul Su­ceava.

Conform Biroului de Presă al Instituției Prefectului, din această sumă, 2.142.000 lei sunt bani destinați Consiliului Județean Sucea­va, pentru reparații la drumuri ju­dețene, care se adaugă celor 5.483.000 lei aprobați la data de 12 iulie 2018,  astfel că pentru CJ Su­ceava  s-a aprobat întreaga sumă ne­cesară refacerii drumurilor jude­țene afectate de inundații.

Pentru refacerea digului de apă de la Berchișești, s-a aprobat suma de  1.728.000 lei, alți 984.000 lei fiind aprobați pentru refacerea Sta­ției de tratare a apei potabile Baia 3, apă furnizată locuitorilor din municipiile Suceava și Fălticeni.

Restul banilor sunt  repartizați unui număr de 28   unități teritorial administrative din județul Sucea­va, pentru efectuarea lucrărilor  de refacere a infrastructurii locale afectate în urma inundațiilor, cu prioritate pentru refacere diguri, poduri, podețe și punți pietonale,  apărări de mal.  (O.S.)

 

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …