Tuesday , December 6 2022

130 de elevi din trei judete, la a VI-a editie a concursului de matematica “Acolada”

Pe 4 iunie 2011, {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bogd\ne[ti  a g\zduit cea de-a VI-a edi]ie a concursului de matematic\ “Acolada”, competi]ie organizat\ `n parteneriat cu Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”.
Organizat pe modelul unei competi]ii interjude]ene, inclusiv în privin]a subiectelor, concursul atrage an de an „micii matematicieni” din mediul rural, dornici s\-[i dovedeasc\ valoarea, rezultatele confirm=nd acest lucru.
La competi]ie au participat 130 de elevi din clasele IV-VIII din 20 de localit\]i ale jude]elor Suceava, Olt [i Boto[ani.
Comisia de elaborare a subiectelor, de evaluare [i asisten]\ la sus]inerea lucr\rii scrise a fost prezidat\ de prof. Dan Popescu, directorul colegiului sucevean, membri în comisie fiind prof. Cristian Amor\ri]ei, inspectorul [colar prof. Claudia Marchitan, lector univ. dr. Marius Marchitan, prof. Adrian Vieriu [i ing. Sanda Baraba[.
Pentru fiecare clas\ s-au oferit premiile I, II [i III, men]iunele I, II, III [i IV (  const=nd `n obiecte [i c\r]i), ceilal]i elevi primind men]iuni [i diplome de participare înso]ite de c\r]i.
Pe primul loc pe clase s-au situat elevii: Ioan Moro[an (cl. a IV-a) Bune[ti, Mihaela Aluc\i (cl. a V-a) Adâncata, Bianca Holban (cl. a VI-a) Cornu Luncii, Simona Alexandra Mihai (cl. a VII-a) Dumbr\veni [i Andreea Ecaterina Tiron (cl. aVIII-a) Arbore.
„A fost `mbucur\tor nivelul de preg\tire pe care l-am remarcat la numero[i concuren]i”, a declarat Dan Popescu, Directorul Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”. (A. T.)
 

Vezi si

Gheorghe Flutur, pe șantierul DJ 178, care leagă Humoreni de Bălăceana: Legăm Valea Solonețului de Ilișești, Ciprian Porumbescu și Măzănăești

În cursul zilei de marți, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a inspectat șantierul de …