Saturday , July 13 2024

119 persoane au `ncercat sa treaca ilegal granita, pe raza judetului Suceava, de la `nceputul anului

Conform datelor furnizate de IJPF Suceava cu ocazia [edin]ei de evaluare a activit\]ii, prin punctele de frontier\ de pe raza jude]ului au trecut 1.176.253 persoane  care  au circulat cu 461.822  mijloace de transport. Pentru 569 de persoane  nu s-a permis din diverse motive intrarea `n ]ar\.De asemnea, `n zona de competen]\ a IJPF Suceava au fost `nregistrate 83 treceri ilegale ale frontierei de stat `n care au fost depistate  119 persoane.Astfel, pentru a rezolva aceste probleme, `n cadrul cooper\rii cu organele administra]iei publice locale s-au desf\[urat `nt=lniri de lucru `ntre reprezentan]i ai inspectoratului [i reprezentan]i ai autorit\]ilor locale jude]ene precum [i cu autorit\]ile locale din localit\]ile limitrofe frontierei de stat a Rom=niei. De asemnea [i pe plan extern a existat o bun\ colaborare cu gr\nicerii ucraineni  axat\ pe schimbul de date [i informa]ii, `n baza documentelor de cooperare `ncheiate la nivel teritorial. ~n acest sens, `n ultimele nou\ luni au avut loc 227  de  `nt=lniri cu reprezentan]ii Deta[amentului de Gr\niceri Cern\u]i [i structurilor subordonate. Activitatea Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava s-a desf\[urat `n interesul persoanei, a comunit\]ii [i `n sprijinul institu]iilor statului, exclusiv `n executarea legii av=nd ca baz\ legal\ prevederile actelor normative `n vigoare.

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …