Saturday , February 4 2023

111 posturi de director și director adjunct din județ au fost ocupate prin detașare

Toți directorii și directorii adjuncți, indiferent dacă au fost numiți ca urmare a promovării concursului sau prin detașare în interesul învățământului, își vor prelua funcțiile luni, 9 ianuarie 2017 

 Inspectoratul Scolar Suceava - martie 2015 - 000 [800x600]

Ieri a fost afișată lista cu cei peste 100 de directori și directori adjuncți care vor fi numiți prin detașare în interesul învățământului la mai multe unități școlare din județ.

In urma concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți, la nivelul județului Suceava au rămas 111 posturi neocupate, această situație datorându-se fie faptului că niciunul dintre candidați nu a promovat toate probele concursului, fie faptului că nu a fost niciun candidat înscris pentru a ocupa funcția res­pectivă.

Pentru posturile vacante de director și director adjunct, Consiliul de Administrație al ISJ Suceava a primit începând cu jumătatea lunii decembrie propunerile consiliilor profesorale din școli și le-a analizat în vederea asigurării conducerii interimare a acestora, până la organizarea unui nou concurs.

La Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, postul de director adjunct, rămas neocupat după ce singurul candidat înscris pentru a ocupa  această funcție a fost declarat respins, va fi ocupat prin detașare de Johannes Raimund Onesciuc.

După ce singurul candidat înscris pentru a ocupa funcția de director la Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” nu s-a prezentat pentru a susține probele de concurs, ISJ o va numi în funcție pe Loredana Bodnar, care va ocupa postul prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea unui nou concurs.

La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, funcția de director adjunct va fi ocupată de Maria Reuț.

Director adjunct al Liceului cu Program Sportiv va fi numită Alina Daniela Dobroghii.

Conducerea Scolii Gimnaziale “Ion Creangă” va fi asigurată de Alexandrina Jîjîie, în calitate de director, și Cristina Rotaru, în calitate de director adjunct.

La Scoala Gimnazială “Jean Bart”, director va fi numită Gabriela Alionte, iar la Scoala Gimnazială “Miron Costin” funcția de director adjunct va fi ocupată de Raluca Crisantha Alexa.

La Scoala Gimnazială Nr. 6, funcția de director va fi exercitată de Camelia Voinescu.

Conducerea Grădiniței cu Program Normal “Obcini” va fi asigurată de Elena Dochia, care va fi numită în funcția de director, iar director al Grădiniței cu Program Prelungit “Prichindel” Suceava va fi Sanda Achihăie.

Conform art. 24 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, pentru funcțiile rămase neocupate după încheierea probelor de concurs, „conducerea  interimară  este  asigurată, până la  organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, membru al corpului național de experți în managementul educațional, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea consiliului profesoral din unitățile de învățământ respective, cu avizul consiliului de administrație al  inspectoratului  școlar  și  cu  acordul  scris  al  persoanei solicitate”.

In funcție de interesul învățământului, în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în managementul educațional, inspectorul școlar ­ge­neral, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate, poate numi prin detașare în interesul învățământului, în funcții de director sau de director adjunct la unități de învățământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, și cadre didactice titulare din învățământul preuniversitar care nu sunt membre ale corpului național de experți în managementul educațional.

Toți directorii și directorii adjuncți, indiferent dacă au fost numiți ca urmare a promovării concursului sau prin detașare în interesul învățământului, își vor prelua funcțiile luni, 9 ianuarie 2017. (Alexandra IONICA)

Vezi si

Individ din Arbore, arestat pentru 30 de zile după ce a furat gresie, mobilă și o mulțime de scule, toate în valoare de 40.000 de lei, dintr-o curte din Volovăț

Vineri, 3 februarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a …