Wednesday , February 21 2024

11 turis[ti, din care sapte copii, blocati in Masivul Rarau, au fost salvati de echipele de interventie


“Grupul de turi[ti din jude]ele Ia[i, Vaslui [i Boto[ani a urcat pe un traseu montan marcat ce poart\ numele de Moara Dracilor”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ISU Suceava. Spre sear\, la `ntoarcere, au fost surprin[i de o ploaie puternic\ [i nu au mai putut s\ treac\ peste un p=r=u a c\rui ap\ era `n cre[tere. Pompieri, jandarmi [i salvamonti[ti au plecat `n ajutorul turi[tilor, reu[ind s\-i salveze dup\ mai bine de trei ore, copiii uzi leoarc\ fiind `nc\lzi]i cu costumele pompierilor, dup\ care au fost prelua]i de o ambulan]\

Cei 11 turi[ti care s-au r\t\cit miercuri sear\ pe traseul montan dintre v=rful Rar\u [i municipiul C=mpulung Moldovenesc au fost salva]i de echipele de interven]ie ale Salvamont [i ale Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava, fiind du[i `n siguran]\ `n tab\ra unde erau caza]i de pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc. Grupa operativ\ a Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava [i Deta[amentul de pompieri C=mpulung Moldovenesc au r\spuns solict\rii de salvare a unui grup de turi[ti bloca]i pe traseul montan Valea Caselor – Moara Dracilor. Pompierii au pornit `n c\utarea turi[tilor r\t\ci]i `n seara zilei de miercuri, dup\ un apel la 112, primit la `n jurul orei 20.40.
“Grupul de turi[ti, format din patru adul]i [i [apte copii, cu v=rste `ntre 11 [i 13 ani, din jude]ele Ia[i, Vaslui [i Boto[ani, a urcat pe cursul unui fir sub]ire de ap\, pe un traseu montan marcat care ducea spre v=rful Rar\u, printre ni[te st=nci impresionante ca dimensiune [i ca form\, zon\ ce poart\ numele de Moara Dracilor”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ISU Suceava. {eful Salvamont C=mpulung Moldovenesc, Voicu Raia, a declarat c\ cei 11 turi[ti sunt caza]i `ntr-o tab\r\ din C=mpulung Moldovenesc [i au urcat miercuri dup\-amiaz\ pe v=rful Rar\u. Dup\ ce au ajuns pe Rar\u, a `nceput s\ plou\, astfel c\ nivelul unui curs de ap\ a crescut, ceea ce a f\cut cobor=rea dificil\. Cum nivelul apei era `n cre[tere, conduc\torii grupului au apelat num\rul unic de urgen]\ 112.
Dup\ ce grupul de turi[ti a anun]at autorit\]ile despre situa]ia `n care se afl\, mai multe echipe de interven]ie s-au deplasat `n zon\ pentru a-i salva. ~n sprijinul celor zece pompieri au sosit trei jandarmi [i patru salvamonti[ti, `mpreun\ form=nd un echipaj mixt, dup\ care au trecut la salvarea celor 11 persoane. „Salvatorii au asigurat zona [i au desf\[urat un dispozitiv teleferic, din cordi]e [i br=ie, pe st=nci [i prin cursul apei, prelu=nd unul c=te unul din turi[ti, p=n\ c=nd to]i au ajuns `n siguran]\ la baza traseului. Pompierii au folosit propriile lor costume de protec]ie pentru a `nc\lzi pe copii [i `nso]itorii acestora care erau `nghe]a]i de la ploaia rece [i cu hainele ude p=n\ la piele”, se mai arat\ `n comunicatul ISU Suceava.
Potrivit lui Voicu Raia, salvamonti[tii au identificat zona `n care se aflau cei 11 turi[ti, dup\ care i-au preluat [i i-au dus pe un traseu mai greu de parcurs, pe o distan]\ de 200 de metri. El a precizat c\, dac\, imediat dup\ ploaie, turi[tii anun]au Serviciul Salvamont C=mpulung Moldovenesc c\ se afl\ pe Masivul Rar\u, puteau fi du[i pe un traseu mult mai u[or de parcurs, care ducea direct spre tab\ra unde erau caza]i, `ntruc=t aceasta se afl\ la o distan]\ de doi-trei kilometri dep\rtare de zona unde s-a petrecut incidentul. Ulterior, ace[tia au fost du[i cu sprijinul pompierilor `n tab\ra respectiv\. Toate persoanele recuperate au fost preluate de un echipaj al Serviciului de Ambulan]\ Jude]ean, care au acordat primul ajutor [i au verificat starea lor de s\n\tate. “To]i sunt `n regul\. Nu au niciun fel de sechele”, a spus Voicu Raia. Misiunea de salvare s-a `ncheiat pu]in dup\ miezul nop]ii, la ora 00.10. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …