Saturday , April 1 2023

11 turis[ti, din care sapte copii, blocati in Masivul Rarau, au fost salvati de echipele de interventie


“Grupul de turi[ti din jude]ele Ia[i, Vaslui [i Boto[ani a urcat pe un traseu montan marcat ce poart\ numele de Moara Dracilor”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ISU Suceava. Spre sear\, la `ntoarcere, au fost surprin[i de o ploaie puternic\ [i nu au mai putut s\ treac\ peste un p=r=u a c\rui ap\ era `n cre[tere. Pompieri, jandarmi [i salvamonti[ti au plecat `n ajutorul turi[tilor, reu[ind s\-i salveze dup\ mai bine de trei ore, copiii uzi leoarc\ fiind `nc\lzi]i cu costumele pompierilor, dup\ care au fost prelua]i de o ambulan]\

Cei 11 turi[ti care s-au r\t\cit miercuri sear\ pe traseul montan dintre v=rful Rar\u [i municipiul C=mpulung Moldovenesc au fost salva]i de echipele de interven]ie ale Salvamont [i ale Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava, fiind du[i `n siguran]\ `n tab\ra unde erau caza]i de pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc. Grupa operativ\ a Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava [i Deta[amentul de pompieri C=mpulung Moldovenesc au r\spuns solict\rii de salvare a unui grup de turi[ti bloca]i pe traseul montan Valea Caselor – Moara Dracilor. Pompierii au pornit `n c\utarea turi[tilor r\t\ci]i `n seara zilei de miercuri, dup\ un apel la 112, primit la `n jurul orei 20.40.
“Grupul de turi[ti, format din patru adul]i [i [apte copii, cu v=rste `ntre 11 [i 13 ani, din jude]ele Ia[i, Vaslui [i Boto[ani, a urcat pe cursul unui fir sub]ire de ap\, pe un traseu montan marcat care ducea spre v=rful Rar\u, printre ni[te st=nci impresionante ca dimensiune [i ca form\, zon\ ce poart\ numele de Moara Dracilor”, se precizeaz\ `ntr-un comunicat al ISU Suceava. {eful Salvamont C=mpulung Moldovenesc, Voicu Raia, a declarat c\ cei 11 turi[ti sunt caza]i `ntr-o tab\r\ din C=mpulung Moldovenesc [i au urcat miercuri dup\-amiaz\ pe v=rful Rar\u. Dup\ ce au ajuns pe Rar\u, a `nceput s\ plou\, astfel c\ nivelul unui curs de ap\ a crescut, ceea ce a f\cut cobor=rea dificil\. Cum nivelul apei era `n cre[tere, conduc\torii grupului au apelat num\rul unic de urgen]\ 112.
Dup\ ce grupul de turi[ti a anun]at autorit\]ile despre situa]ia `n care se afl\, mai multe echipe de interven]ie s-au deplasat `n zon\ pentru a-i salva. ~n sprijinul celor zece pompieri au sosit trei jandarmi [i patru salvamonti[ti, `mpreun\ form=nd un echipaj mixt, dup\ care au trecut la salvarea celor 11 persoane. „Salvatorii au asigurat zona [i au desf\[urat un dispozitiv teleferic, din cordi]e [i br=ie, pe st=nci [i prin cursul apei, prelu=nd unul c=te unul din turi[ti, p=n\ c=nd to]i au ajuns `n siguran]\ la baza traseului. Pompierii au folosit propriile lor costume de protec]ie pentru a `nc\lzi pe copii [i `nso]itorii acestora care erau `nghe]a]i de la ploaia rece [i cu hainele ude p=n\ la piele”, se mai arat\ `n comunicatul ISU Suceava.
Potrivit lui Voicu Raia, salvamonti[tii au identificat zona `n care se aflau cei 11 turi[ti, dup\ care i-au preluat [i i-au dus pe un traseu mai greu de parcurs, pe o distan]\ de 200 de metri. El a precizat c\, dac\, imediat dup\ ploaie, turi[tii anun]au Serviciul Salvamont C=mpulung Moldovenesc c\ se afl\ pe Masivul Rar\u, puteau fi du[i pe un traseu mult mai u[or de parcurs, care ducea direct spre tab\ra unde erau caza]i, `ntruc=t aceasta se afl\ la o distan]\ de doi-trei kilometri dep\rtare de zona unde s-a petrecut incidentul. Ulterior, ace[tia au fost du[i cu sprijinul pompierilor `n tab\ra respectiv\. Toate persoanele recuperate au fost preluate de un echipaj al Serviciului de Ambulan]\ Jude]ean, care au acordat primul ajutor [i au verificat starea lor de s\n\tate. “To]i sunt `n regul\. Nu au niciun fel de sechele”, a spus Voicu Raia. Misiunea de salvare s-a `ncheiat pu]in dup\ miezul nop]ii, la ora 00.10. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …