Friday , December 2 2022

11 furnizori medicali respinsi la contractare, pe anul 2011

In urma contesta]iilor, 11 dintre furnizorii medicali ale c\ror dosare au fost respinse de CAS nu au reu[it s\-[i rezolve problemele, legate `n mod special de dovada contribu]iei la Fondul S\n\tate t
CAS Suceava a afi[at rezultatele contesta]iilor legate de dosarele de contractare ale furnizorilor de servicii medicale, respinse pe data de 17 iunie. Dintre cele 13 dosare respinse `n domeniul medicinei dentare, 11 [i-au rezolvat problema legat\ de dovada contribu]iei la Fondul S\n\tate. Unul dintre cei trei furnizori pe sectorul recuperare-reabilitare a s\n\t\]ii `n ambulatoriu nu [i-a solu]ionat problema legat\ de certificatul fiscal, fiind respins de la contractare pentru anul `n curs. Laboratorul de investiga]ii paraclinice [i radiologie a fost respins [i de aceast\ dat\ din cauza lipsei avizului de utilizare [i a buletinului de verificare periodic\.
Un medic de familie din Crucea a fost respins de la contractare pe anul 2011, din cauza lipsei unui asistent medical angajat al cabinetului individual, iar un altul din H=n]e[ti nu a reu[it s\ aduc\ dovada contribu]iei la Fondul S\n\tate. Cinci din cele opt firme furnizoare de dispozitive medicale au fost respinse din cauza lipsei certificatului de atestare fiscal\. De asemenea, farmacia respins\ pe data de 17 iunie [i Spitalul Or\[enesc Gura Humorului au rezolvat problema legat\ de contribu]ia la Fond.
~n cursul zilei de miercuri au avut loc [edin]e `ntre membrii CAS [i reprezentan]ii unit\]ilor care desf\[oar\ investiga]ii paraclinice, pentru prezentarea, sus]inerea [i negocierea ofertelor furnizorilor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investiga]ii paraclinice. ~n perioada 8 iunie – 22 iunie, s-a desf\[urat evaluarea acestora pentru stabilirea punctajului, urm=nd ca `n cursul zilei de ieri [i de ast\zi s\ fie depuse contesta]iile. (A.D.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …