Tuesday , December 6 2022

100 de sindicalisti au protestat aseara `n fata Palatului Administrativ

Circa o sut\ de persoane, membri BNS [i Cartel Afla, au protestat, miercuri dup\-amiaz\, în fa]a Palatului Administrativ din Suceava fa]\ de Tratatul fiscal al UE [i de m\surile de austeritate, scandând “Jos B\sescu!” sau “Noi austeritate, voi prosperitate!”
Protestul organizat, ieri, de filialele sucevene ale Cartel Alfa [i BNS, dou\ mari confedera]ii sindicale de la nivel na]ional, `n fa]a Palatului Administrativ a reunit `n jur de 100 de persoane din diferite sindicate. Liderii Cartel Alfa [i BNS Suceava, Traian P\dure] [i Iord\nel Secrieru, au fost `n fruntea protestatarilor, scand=nd al\turi de ace[tia [i fiind „portavocea” nemul]umirilor acestora. La protestul care a decurs `n mod pa[nic au participat membri de sindicat at=t de la institu]ii cum ar fi Poli]ia de Frontier\, c=t [i de la diverse companii, de regul\ cele din subordinea statului sau a autorit\]ilor publice, ca de exemplu Po[ta Rom=n\ sau SC Termica. Protestatarii au respectat regula impus\ de autorit\]i ca s\ nu stea `n fa]a bisericii romano – catolice. Iord\nel Secrieru a fost unul din cei mai implica]i sindicali[ti `n acest demers, el fiind cel care a rostit `n fa]a Prefecturii unde s-au adunat sindicali[tii care au protestat care sunt nemul]umirile [i revendic\rile acestora. El a declarat c\ sindicali[tii au fost adu[i din nou în strad\ din cauza m\surilor de austeritate ale actualei guvern\ri. “Dup\ cum [ti]i, la nivel na]ional se desf\[oar\ mai multe mi[c\ri de protest fa]\ de Tratatul fiscal care prevede, în continuare, m\suri de austeritate pe lâng\ cele deja existente. Bravo lor, celor de la conducere, care au reu[it s\ ne aduc\ în aceast\ situa]ie”, a spus Secrieru.
El a subliniat c\ dialogul social nu a existat [i nici nu exist\ în aceast\ guvernare.
“Avem un dialog al surzilor [i al mu]ilor. De aceea ie[im din nou în strad\”, a mai spus liderul BNS Suceava.
Pe de alt\ parte, au fost sindicali[ti care au scandat sloganuri politice de genul „Vrem anticipate”, „Flutur, nu uita, noi ]i-aducem pensia ta”, „Jos B\sescu”, „B\sescu, nu uita, Bucovina nu te vrea” sau „Ie[i afar\, javr\ ordinar\”. Un alt lider sindical, Costel Buta, a afi[at o pancart\ `n care era scris\ o revendicare f\r\ a avea neap\rat vreo leg\tur\ cu un sindicat anume, ci mai cur=nd cu privire la un proiect politic al unor partide care doresc reducerea TVA-ului la alimente. ~n schimb, mai toate sindicatele prezente au c\utat s\ exprime dolean]ele proprii, afi[=ndu-le pe pancarte. Spre exemplu, cei de la Sindicatul Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual, reprezenta]i preponderent de c\tre cei din Poli]ia de Frontier\, s-au ar\tat nemul]umi]i de condi]iile salariale, de faptul c\ mul]i colegi de-ai lor se g=ndesc s\ plece sau chiar au plecat deja g\sindu-[i alt loc de munc\, `ns\ cel mai mult s-au declarat nemul]umi]i de reorganizarea Poli]iei de Frontier\ care a transformat inspectoratele jude]ene `n servicii teritoriale. C=t prive[te participarea poli]i[tilor la acest miting, ea a fost mai modest\, fiind prezent doar liderul sindical Vasile Anton. El a spus c\, deocamdat\, fiind un nou ministru de Interne s-a preferat de c\tre colegii s\i din Poli]ie s\ se `ncerce din nou un dialog, iar `n cazul unui e[ec, atunci vor ie[i [i ei `n num\r mai mare, ca [i cei de la Poli]ia de Frontier\. Protestul a durat aproximativ o or\, pe la mijlocul derul\rii acestuia un grup de reprezentan]i ai sindicali[tilor intr=nd ca s\ discute cu prefectul de Suceava cu privire la revendic\ri [i ca acesta s\ le trimit\ mai departe la Guvern. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …