Wednesday , December 7 2022

100 de arbori taiati ilegal la Panaci

Ieri, poli]i[tii din cadrul IPJ Suceava – Biroului silvic, cei apar]in=nd biroului de ordine public\ rural a Poli]iei municipiului Vatra Dornei, împreun\ cu lucr\tori ai G\rzii Financiare Suceava, ITRSV Suceava [i ITM Suceava au ac]ionat pe linia prevenirii [i combaterii delictelor silvice, efectuând mai multe controale în fondul forestier, constatând mai multe `nc\lc\ri ale legii.
Astfel, `n suprafa]a de p\[une împ\durit\ proprietatea Elvirei L., situat\ în locul numit Pârâul Mih\ile], de pe raza comunei Panaci au fost identificate 98 cioate provenite din t\ierea f\r\ drept de pe picior a arborilor nemarca]i, lemnul fiind sustras de la fa]a locului. S-a stabilit faptul c\ în p\[unea respectiv\ au fost marca]i 47 arbori de c\tre O.S. Vatra Dornei, exploatarea fiind executat\ de c\tre o societate comercial\, îns\ muncitorii acestei firme, respectiv Pavel D., Isidor B. [i {tefan }.  au mai t\iat ilegal [i sustras înc\ un num\r de 98 arbori, cu un volum de 60 mc [i o valoare a prejudiciului de 9.000 lei, materialul lemnos care face obiectul infrac]iunii, fiind identificat în ramp\ [i urmând s\ fie predat în gestiunea p\durarului de canton. În acest caz cercet\rile continu\ sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de t\iere f\r\ drept de arbori [i furt de arbori.
Poli]i[tii, lucr\torii din cadrul G\rzi Financiare [i ITM au mai efectuat verific\ri la alte patru societ\]i, fiind aplicate dou\ sanc]iuni contraven]ionale la una dintre ele, în valoare total\ de 13.000 lei, o sanc]iune contraven]ional\, în valoare de 6.000 lei [i una, în valoare de 6.200 lei la celelalte dou\. (N.R.)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …