Monday , January 30 2023

10% din dosarele pentru ajutoarele la incalzire depuse la Primaria Suceava nu intrunesc conditiile de acordare

Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\, p=n\ acum, la Prim\ria Suceava, s-au `nregistrat 5.429 de solicit\ri de acordare a ajutoarelor la `nc\lzire, iar cifra este la jum\tate fa]\ de iarna trecut\. Referindu-se la acest aspect, Ion Lungu a declarat c\ aproximativ 10% dintre cererile depuse pentru ajutoarele la `nc\lzirea locuin]elor din Suceava sunt invalidate din cauza lipsei `n documenta]ie. „Din p\cate, mai mult de 500 de cereri, adic\ circa 10%, sunt incomplete, neeligibile, deoarece fie c\ nu exist\ toate documentele solicitate, fie c\ nu sunt `ndeplinite condi]iile cerute prin lege. Urmeaz\ ca, `n m\sura `n care [i restul asocia]iile de proprietari aduc documenta]iile, s\ le verific\m rapid, s\ le centraliz\m [i, p=n\ la finele lunii noiembrie, s\ emitem dispozi]ia de acordare a ajutoarelor. A[a cum am apreciat, s-ar p\rea c\ num\rul de beneficiari va fi la jum\tatea celui de anul trecut”, a declarat edilul [ef, ad\ug=nd c\ sprijinul va fi dat doar dup\ verificarea, sub aspectul corectitudinii, a declara]iilor pe proprie r\spundere, `n cazul a 3% din totalul solicit\rilor.
Pe de alt\ parte, 44 din cele peste 100 de asocia]ii de proprietari din municipiul Suceava `nc\ nu au depus la Prim\rie cererile de acordare a subven]iei pentru `nc\lzirea locuin]ei, chiar dac\ termenul de `nregistrare a acestora va expira m=ine. De altfel, din cele 5.429 de solicit\ri depuse, 4.325 au venit de la asocia]iile de proprietari pentru cei care locuiesc `n apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare, alte 810 de la proprietarii de centrale pe gaze naturale iar restul de la persoane care `[i `nc\lzesc locin]ele cu lemne. (D.P.)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …