Thursday , May 23 2024

10% din dosarele pentru ajutoarele la incalzire depuse la Primaria Suceava nu intrunesc conditiile de acordare

Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\, p=n\ acum, la Prim\ria Suceava, s-au `nregistrat 5.429 de solicit\ri de acordare a ajutoarelor la `nc\lzire, iar cifra este la jum\tate fa]\ de iarna trecut\. Referindu-se la acest aspect, Ion Lungu a declarat c\ aproximativ 10% dintre cererile depuse pentru ajutoarele la `nc\lzirea locuin]elor din Suceava sunt invalidate din cauza lipsei `n documenta]ie. „Din p\cate, mai mult de 500 de cereri, adic\ circa 10%, sunt incomplete, neeligibile, deoarece fie c\ nu exist\ toate documentele solicitate, fie c\ nu sunt `ndeplinite condi]iile cerute prin lege. Urmeaz\ ca, `n m\sura `n care [i restul asocia]iile de proprietari aduc documenta]iile, s\ le verific\m rapid, s\ le centraliz\m [i, p=n\ la finele lunii noiembrie, s\ emitem dispozi]ia de acordare a ajutoarelor. A[a cum am apreciat, s-ar p\rea c\ num\rul de beneficiari va fi la jum\tatea celui de anul trecut”, a declarat edilul [ef, ad\ug=nd c\ sprijinul va fi dat doar dup\ verificarea, sub aspectul corectitudinii, a declara]iilor pe proprie r\spundere, `n cazul a 3% din totalul solicit\rilor.
Pe de alt\ parte, 44 din cele peste 100 de asocia]ii de proprietari din municipiul Suceava `nc\ nu au depus la Prim\rie cererile de acordare a subven]iei pentru `nc\lzirea locuin]ei, chiar dac\ termenul de `nregistrare a acestora va expira m=ine. De altfel, din cele 5.429 de solicit\ri depuse, 4.325 au venit de la asocia]iile de proprietari pentru cei care locuiesc `n apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare, alte 810 de la proprietarii de centrale pe gaze naturale iar restul de la persoane care `[i `nc\lzesc locin]ele cu lemne. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …