Wednesday , October 5 2022

1 Mai de criza: fara bere si mici de la partide in acest an

„Vom avea ac]iuni `n teritoriu, dar f\r\ mici [i bere”, a declarat liderul PSD, C\t\lin nechifor n pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic, prefer\ mai mult lans\rile de candida]i dec=t petrecerile populiste de 1 Mai n Nimic de genul „mici [i bere”. Suntem un partid de centru – dreapta [i nu ne ocup\m noi cu a[a ceva”, a declarat pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur n pentru primarul Sucevei cuv=ntul de ordine este munca pe [antierele din ora[, micii [i berea l\s=nd-o adversarilor poilitici

Politicienii suceveni sus]in c\ nu vor organiza manifest\ri ample de 1 Mai, pentru a evita unele conota]ii sau acuze de populism, `n plin\ campanie electoral\. Cu c=teva zile `n urm\, liderii PSD [i-au planificat s\ se `nt=lneasc\ cu oamenii, spun=nd c\ cet\]enii a[teapt\ un dialog cu ei. Liderii PSD Suceava spun `ns\ c\ nu vor fi nici ie[iri la iarb\ verde [i nici mici [i bere pentru electorat. „Vom avea ac]iuni `n teritoriu, dar f\r\ mici [i bere. Ne vom `nt=lni cu sucevenii s\ discut\m cu ei. `n aceast\ guvernare a fost o total\ lips\ de dialog [i sucevenii a[teapt\ s\ vorbeasc\ cu noi, s\ se consulte cu noi”, declara, cu c=teva zile `n urm\, liderul organiza]iei jude[ene Suceava a PSD, deputatul C\t\lin Nechifor. Ieri, el a spus c\ `i men]ine afirma]iile [i c\ nu au ap\rut niciun fel de schimb\ri.
{i liderii suceveni ai UNPR au afirmat, zilele trecute, c\ de 1 Mai nu vor da mici [i bere, [i doar `[i vor lansa candida]ii `n alegerile locale. „Ca principiu, noi dorim ca `n 1 Mai s\ organiz\m lansarea candida]ilor partidului, f\r\ petreceri cu mici [i bere”, a spus pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic.
La r=ndul s\u, pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, spune c\ democrat-liberalii nu inten]ioneaz\ s\ organizeze de 1 Mai niciun fel de serb\ri c=mpene[ti sau ac]iuni similare. „Nicio manifestare de 1 Mai. Nimic de genul „mici [i bere”. Suntem un partid de centru – dreapta [i nu ne ocup\m noi cu a[a ceva”, a declarat Gheorghe Flutur.
Primarul municipiului Suceava, democrat-liberalul Ion Lungu, a precizat c\ `n municipiul re[edin]\ de jude] nu va fi organizat nimic special de 1 Mai. „Noi s\rb\torim prin munc\. Avem [antiere `n lucru `n maimulte p\r]i din ora[. Avem de terminat asfalt\rile `ncepute. Este mult\ treab\. Micii [i berea o l\s\m, eventual, pentru cei ro[ii”, a declarat Ion Lungu.
Din 1 mai, `n municipiul Suceava va fi `ns\ deschis locul de picnic care a fost amenajat `n zona fostei gospod\rii PCR, pe un teren de dou\ hectare primit de la RA-APPS, pe acest teren fiind [i un iaz cu debarcader. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …

No comments

  1. Lungu trecea azi pe la 11 pe langa Carrefour cu Octavia personala,la volan ,vorbind la telefon si fara sa poarte centura de siguranta.Bine ca purta tricou cu dungi orizontale,ca sefu’Base…inca!Nu m-ar mira sa-l vad cu dungi verticale in curand!