Wednesday , November 30 2022

1.300 de metri cubi de lemn, exploatati ilegal, depistati la doua gatere de la Sadova si Pojorata

N cantitatea de mas\ lemnoas\ depistat\ la cele dou\ gatere nu a fost justificat\ prin documente de provenien]\

Poli]i[tii suceveni `mpreun\ cu reprezentan]ii ITRSV au efectuat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute la procesatorii de mas\ lemnoas\ din jude], din care au rezultat mai multe dosare penale, amenzi `n cuantum de peste 64.000 de lei dar [i confisc\ri de peste 1300 de metri cubi de mas\ lemnoas\ exploatat\ [i valorificat\ f\r\ acte.
La o societate comercial\ din Sadova administrat\ de Mircea C., a fost efectuat un control pe linia respect\rii normelor de exploatare, debitare [i comercializare a masei lemnoase, ocazie cu care s-a constatat c\ pentru cantitatea de aproape 1100 de metri cubi de material lemnos nu existau documente de provenien]\.
Poli]i[tii au constata c\ la firma respectiv\, 21 avize primare erau înregistrate în eviden]ele societ\]ii de[i destinatarii erau diferite persoane fizice, 25 avize primare au fost modificate în sensul c\ s-a înscris în eviden]\ cu o cantitate mai mare decât cea real\, iar cinci avize au fost înregistrate în eviden]e ca fiind provenite din depozit, în timp ce  acestea proveneau din platforma de exploatare.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal fa]\ de administratorul  societ\]ii sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals [i evaziune fiscal\.

Poli]i[tii au mai efectuat un control la o societate comercial\ din Pojorâta, administrat\ de Ioana C., pe linia respect\rii normelor de exploatare, debitare [i comercializare a masei lemnoase, ocazie cu care  s-a constatat c\ societatea a achizi]ionat f\r\ a înregistra în eviden]a contabil\ cantitatea de 250 metri cubi de lemn lucru r\[inoase [i a completat în fals mai multe borderouri de achizi]ii material lemnos.

{i `n aceast\ cauz\ s-a întocmit dosar penal fa]\ de administratorul societ\]ii sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals [i evaziune fiscal\.
De re]inut c\ `n  perioada 21 – 24 martie a.c., poli]i[tii din cadrul Biroului de combatere a delictelor silvice, împreun\ cu speciali[ti din cadrul  ITRSV Suceava [i comisari ai G\rzii Financiare Suceava, au organizat [i desf\[urat o ac]iune pe linia prevenirii transportului, prelucr\rii [i comercializ\rii ilegale a materialului lemnos care a vizat 10 controale la instala]ii de debitat material lemnos, un control `n fondul forestier [i trei controale privind circula]ia pe drumurile publice a materialului lemnos. Cu acest prilej au fost constatate [ase infrac]iuni de evaziune fiscal\, dou\ infrac]iuni de fals material `n `nscrisuri oficiale [i dou\ de uz de fals. O cantitate de aproape 250 de metri cubi de lemn a fost ridicat `n vederea cercet\rilor, s-au aplicat 22 sanc]iuni contraven]ionale, în valoare  de 64000 lei, fiind confiscat material lemnos `n volum total de 1129 de metri cubi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …