Tuesday , October 4 2022

1.269 pachete de tigari de contrabanda si un BMW, confiscate la Biroul Vamal de Frontiera Siret

~n ziua de duminic\, 23 octombrie 2011, echipa comun\ de control format\ din inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontier\ (BVF) Siret [i poli]isti de frontier\ din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Siret au descoperit, ascunse `ntr-un loca[ special amenajat, un num\r de 1.269 de pachete de ]ig\ri de contraband\ de diverse m\rci. Inspectorii vamali au confiscat `ntreaga cantitate de ]ig\ri [i autoturismul BMW 525 [i au sanc]ionat contraven]ional [oferul cu amend\ `n valoare de 5 000 lei. Din cele 1.269 pachete de ]ig\ri, 438 de pachete de ]ig\ri erau marca SAINT GEORGE, 247 pachete de ]ig\ri marca WINSTON, 308 pachete de ]ig\ri marca MONTE CARLO [i 276 pachete de ]ig\ri marca VICEROY, toate fiind ascunse `ntr-un loca[ special amenajat `n spatele banchetei. „Autoritatea vamal\ din cadrul BVF Siret a procedat la re]inerea `n vederea confisc\rii a `ntregii cantit\]i de ]ig\ri [i a mijlocului de transport deoarece avea loca[uri special amenajate pentru introducerea frauduloas\ pe teritoriul Rom=niei a ]ig\rilor de contraband\. {oferul au fost sanc]ionat contraven]ional cu amend\ `n valoare de 5.000 de lei”, se arat\ `ntr-un comunicat al Direc]iei Regionale de Accize [i Opera]iuni Vamale (DRAOV) Ia[i.Pe de alt\ parte, Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava precizeaz\ c\ BMW-ul este al cet\]eanului ucrainean Oleksandr K., `n v=rst\ de 21de ani. Conform ofi]erului de rela]ii publice al IJPF Suceava, comisarul Ilie Poroch – Seri]an, autoturismul marca „BMW” cu valoare `n vam\ de 6.300 de lei a fost ridicat `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …