Sunday , April 14 2024

WikiLeaks: Kim Jong-il, “un biet batrân senil”

Este ceea ce declar\ fostul premier al Singapore într-una din telegramele diplomatice dezv\luite de WikiLeaks; Beijingul nu s-ar opune unei schimb\ri de regim, dac\ i se garanteaz\ afacerile, iar solda]ii SUA nu vor ajunge la frontierele sale, informeaz\ vineri ziarul ABC. China nu are atâta influen]\ asupra Coreii de Nord cum se credea. Este ceea ce se desprinde din cablogramele diploma]iei americane cu ambasadele din Extremul Orient. Cum Beijingul este principalul garant al regimului condus de Kim Jong-il, serviciile secrete [i anali[tii din întreaga lume consider\ c\ medierea sa este fundamental\ pentru a reduce tensiunea provocat\ de bombardarea insulei sud-coreene Yeonpyeong, s\pt\mâna trecut\.

Dar China are pu]in\ capacitate de a stopa colapsul unui regim [i pu]in\ putere asupra generalilor s\i, cum îi m\rturisea în februarie ministrul adjunct de externe sud-coreean, Chun Yung-woo, ambasadoarei americane la Seul, Kathleen Stephens. Este ceea ce se arat\ pe re]eaua de confiden]e montat\ de Julian Assange, care înl\tur\ astfel credin]a c\ Beijingul men]ine stalinismul cronic al ‘Iubitului Conduc\tor’ prin livr\ri de energie [i opunându-se sanc]iunilor interna]ionale.

Potrivit ministrului adjunct sud-coreean, China nu are for]\ nici m\car s\ schimbe provoc\rile militare nucleare ale Nordului, ceea ce nu înseamn\ c\ s-ar opune unei schimb\ri de regim [i unei viitoare reunific\ri coreene tutelat\ de Seul. De fapt, ar fi suficient s\ i se garanteze Beijingului c\ cei 28.500 de pu[ca[i marini americani desf\[ura]i în Coreea de Sud nu vor fi muta]i la frontiera sa, dup\ înlocuirea lui Kim Jong-il cu succesorul s\u, fiul cel mic Jong-un. Cum acesta înc\ nu a împlinit 30 de ani [i nu are suficient\ experien]\ politic\ sau militar\, Chun Yung-woo prognozeaz\ c\ regimul nu va dura mai mult de trei ani dup\ moartea Iubitului Conduc\tor.

Dac\ alian]a dintre Washington [i Seul nu-i este ostil\ [i s-ar permite firmelor chineze s\-[i continue afacerile în Coreea, Beijingul nu s-ar opune unei schimb\ri. Dac\ va izbucni haosul dup\ pr\bu[irea regimului de la Phenian se va înregistra o avalan[\ de refugia]i nord-coreeni, la frontiera cu China, care ar trebui s\ ad\posteasc\ circa 300.000 de persoane [i ar fi obligat\ s\ sigilieze linia de separa]ie, sub supravegherea unui reprezentat neidentificat sau unui grup necitat de comunica]iile diplomatice secrete. În orice caz, Beijingul nu î[i va trimite trupele în ajutorul regimului nord-coreean, cum a f\cut acum [ase decenii. Chiar dac\ ambele ]\ri sunt alia]i istorici, iar Mao a trimis peste un milion de solda]i în r\zboiul din Coreea (1950-53) pentru a frâna avansul for]elor interna]ionale conduse de SUA sub steagul ONU.

Vremurile s-au schimbat [i pare c\ noua Chin\ modern\ prefer\ stabilitatea decât s\-i permit\ vecinului ‘hooligan’ s\ sperie lumea ori de câte ori î[i testeaz\ armamentul ori î[i lanseaz\ rachetele. O atitudine de ‘copil prost crescut’, cum i-a m\rturisit ministrul adjunct de externe chinez, He Yafei, unui diplomat american, când Phenianul a lansat în aprilie mai multe rachete pentru a for]a negocierile cu Casa Alb\. Criticile fa]\ de Kim Jong-il nu vin doar din partea Chinei sau Coreii de Sud.

Într-o convorbire cu secretarul adjunct de stat american, James Steinberg, fostul premier al Singapore, Lee Kuan-yew, l-a calificat pe liderul nord-corean drept ‘un psihopat’ [i ‘un biet b\trân senil’ care ‘se împ\uneaz\ pe stadioane c\utând s\ fie adulat’, referindu-se la spectacolele de mas\ care îi glorific\ figura. Con[tient de scandalul pe care l-ar provoca aceste dezv\luiri, regimul chinez a recurs la cenzurarea Internetului pentru a bloca site-ul WikiLeaks.

Vezi si

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seară de …