Friday , December 9 2022

Wall Street-ul ar fi orchestrat complotul împotriva lui Dominique Strauss-Kahn

~n sprijinul acestei versiuni a presupusului complot, un expert rus aminte[te de sesiunea comun\ de acum o lun\ a Fondului Monetar Interna]ional [i (FMI) [i B\ncii Mondiale (BM), în cadrul c\reia DSK a pus la îndoial\ utilitatea men]inerii a[a-numitului ‘Consens de la Washington’ – suprastructura ideologic\ a modelului financiar modern, care func]ioneaz\ de 30 de ani.

Cunoscutul economist rus Mihail Hazin [i-a exprimat luni p\rerea c\ directorul Fondului Monetar Interna]ional Dominique Strauss-Kahn (DSK) ar putea fi o victim\ a magna]ilor de pe Wall Street, iar scandalul sexual nu ar fi decât o r\zbunare în urma demersurilor acestuia de a reforma întregul sistem financiar modern, transmite agen]ia de pres\ Novâi Reghion, citat\ de Agerpres.
În sprijinul acestei versiuni, expertul rus aminte[te de sesiunea comun\ de acum o lun\ a Fondului Monetar Interna]ional [i (FMI) [i B\ncii Mondiale (BM), în cadrul c\reia DSK a pus la îndoial\ utilitatea men]inerii a[a-numitului ‘Consens de la Washington’ – suprastructura ideologic\ a modelului financiar modern, care func]ioneaz\ de 30 de ani.
‘Consensul de la Washington’ [i-a epuizat poten]ialul, în situa]ia actual\ fiind necesar\ înlocuirea lui, afirmase atunci directorul FMI, a c\rui imagine cu c\tu[e la mâini a f\cut înconjurul lumii în ultimele 24 de ore.
În opinia economistului rus, respingerea public\ a acestui consens (în conformitate cu care opereaz\ [i aripa economic\ a guvernului rus) reprezint\ de fapt recunoa[terea faptului c\ sistemul financiar modern nu mai poate ac]iona conform cutumelor de pân\ acum, cu toate consecin]ele ce decurg dintr-o astfel de constatare, inclusiv necesitatea de a revizui suma din profitul generat în economie pe care sectorul financiar o redistribuie în favoarea sa.
‘Sectorul financiar, în general, a fost foarte nemul]umit de aceast\ abordare [i s-a decis s\ loveasc\ în renegat, care i-a pus în pericol privilegiile [i profiturile obi[nuite’, a afirmat Mihail Hazin, apreciind c\ ‘în tradi]ia SUA, aceast\ lovitur\ (sexual\) este suficient\ pentru a-l obliga pe DSK s\ demisioneze din post, iar dup\ scandalul legat de tentativa de viol declara]iile f\cute anterior de DSK nu vor mai avea nicio valoare.
În acest context, Mihail Hazin face o paralel\ cu scandalul din jurul guvernatorului New York-ului, fostul procuror Eliot Laurence Spitzer, din prim\vara anului 2008. Atunci, Wall Street-ul i-a dat acestuia literalmente trei zile pentru a demisiona din cauza unei leg\turi cu o prostituat\. ‘Mai târziu, s-a l\murit c\ nu era vorba de o aventur\ de o sear\, ci de o rela]ie de zece ani, despre care [tia mult\ lume’, evoc\ el detalii ale scandalul de acum trei ani.
Leg\tura cu prostituata a ie[it la iveal\ dup\ ce Spitzer declarase c\ sistemul de asigurare a riscurilor financiare este în criz\ acut\ [i ceruse ca în dou\ s\pt\mâni societ\]ile de asigurare înregistrate în statul New York s\-[i majoreze capitalulul la un nivel corespunzator riscurilor crescute sau s\ se pun\ sub controlul Comisiei de reglementare a statului New York.
Deja în toamna anului 2008, numai AIG a primit circa 100 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a astupa g\urile despre care Spitzer vorbise cu o jum\tate de an înainte, mai aminte[te expertul rus.

Vezi si

Rusia o eliberează pe baschetbalista Brittney Griner, la schimb cu un traficant rus de arme

Rusia o eliberează pe baschetbalista americancă Brittney Griner într-un schimb de deţinuţi cu traficantul de …