Tuesday , March 5 2024

Un român, suspectat în cazul furtului unor tablouri în valoare de 5 milioane de euro, în Spania

Un [ofer român a fost interogat în cazul furtului unor lucr\ri de art\ în valoare de 5 milioane de euro – printre care se num\r\ tablouri de Picasso [i Botero -, incidentul având loc la sfâr[itul s\pt\mânii trecute, în Spania, informeaz\ foxnews.com.

Obiectele de art\ se aflau într-un camion care a fost furat la sfâr[itul s\pt\mânii trecute de lâng\ Madrid, au anun]at, joi, autorit\]ile spaniole.

Camerele de supraveghere de la un depozit din Getafe au înregistrat imaginile a trei b\rba]i masca]i care au intrat în cl\dire [i au furat camionul, cheile ma[inii fiind în contact, a declarat un purt\tor de cuvânt al poli]iei pentru agen]ia Efe.

Camionul a fost descoperit gol mar]i, iar poli]ia nu a f\cut nicio arestare.

Singura persoan\ interogat\ a fost [oferul camionului, b\rbatul având na]ionalitate român\, relata, joi, presa local\.

În camion se aflau aproximativ 20 de lucr\ri de art\ valoroase închiriate de galerii din Madrid [i Barcelona unei galerii din Koln (Germania). Tablourile urmau s\ fie returnate galeriilor spaniole în momentul furtului.

Lucr\rile cele mai valoroase erau asigurate, îns\ în camion se aflau [i piese neasigurate, potrivit presei spaniole.

Poli]ia suspecteaz\ existen]a unui complice din interior, având în vedere cheile l\sate în contact [i faptul c\ ho]ii [tiau ce se afl\ în interiorul camionului.

Printre operele furate se num\r\ o sculptur\ de Eduardo Chillida (1924 – 2002), estimat\ la 800.000 de euro, dar [i lucr\ri de Fernando Botero, Pablo Picasso, Antoni Tapies [i Julio Gonzalez.

Vezi si

Prima căsătorie gay din Grecia a avut loc sub protecţia poliţiei

Prima căsătorie între persoane de acelaşi sex a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în …