Monday , December 4 2023

Turismul pentru bautura, un succes îndoielnic în Bulgaria


Turismul din Bulgaria penduleaz\ între problema imaginii [i setea de profit. Soare, [trand [i alcool la pre]uri ”mini” fac s\ înfloreasc\ regiunea de vacan]\ de pe coasta bulg\reasc\ a M\rii Negre, scrie ziarul german Die Welt.
În renumita sta]iune bulg\reasc\ Slancev Briag se pot vedea continuu acelea[i scene: tinerii în concediu, la petreceri nocturne udate cu alcool. ”B\uturi ieftine’, se bucur\ adolescen]ii. Un pahar de whisky de calitate îndoielnic\ se poate cump\ra la doar un euro iar deseori se adaug\ la acesta un amestec de pastile [i droguri, [i ele la pre] mic. Diminea]a urm\toare aproape permanent g\se[ti la spital câte un turist str\in.
Sta]iunea, lung\ de opt kilometri, a devenit un centru al turismului pentru b\ut. Hotelurile sunt pline ochi [i vara aceasta iar personalul îi rabd\ ”scrâ[nind din din]i” pe str\inii be]i, la urma urmei fiind vorba de clien]i cu dare de mân\. În august au fost ocupate complet aproape toate marile sta]iuni, precum Zlatni Piasa sau Albena, mai sus spre nordul ]\rii. [i în romanticul Sozopol hotelurile, cafenelele [i restaurantele gemeau de turi[ti, a[a cum afirma un oaspete local.
Deviza la începutul sezonului a fost ‘Pre]urile cad!’. Un turist putea astfel s\ se cazeze [i s\ dejuneze la un hotel de trei stele pentru doar 15 euro iar o bere servit\ într-o halb\ de 0,3 litri cost\ mai pu]in de un euro. Bilan]ul relativ indic\ faptul c\ anul 2010 este unul record, cu circa cinci milioane de turi[ti str\ini veni]i în concediu, adic\ zece la sut\ mai mult ca anul trecut. Rezerv\rile venite din Germania au crescut chiar cu o cincime. În mod tradi]ional, germanii reprezint\ circa jum\tate din turi[tii proveni]i din UE.
Afluxul de turi[ti bucur\ în aceste vremuri de criz\ guvernul de la Sofia, sectorul turistic contribuind la PIB cu peste zece la sut\. Vara aceasta va aduce venituri de peste 3,5 miliarde euro, cu cinci procente mai mult decât anul trecut, a[a cum ar\ta }vetan Toncev, pre[edinte al Camerei bulg\re[ti de turism.
Din cauza incendiilor de p\dure de acas\, mii de turi[ti ru[i [i-au extins concediile în Bulgaria iar criza din Orientul Mijlociu contribuie [i ea pozitiv, dat fiind c\, dup\ conflictul turco-israelian legat de flotila c\tre Gaza, mul]i turi[ti din Israel evit\ Turcia [i prefer\ s\ mearg\ în Bulgaria.
]ara balcanic\ nu va putea îns\ s\ se bazeze pe termen lung pe turismul în mas\ în jungla de beton [i pe tot felul de crize, avertizeaz\ exper]ii. B\uturile ieftine, drogurile [i sexul urmeaz\ s\ nu mai marcheze mult\ vreme imaginea regiunii. Cu izvoarele sale medicinale [i localit\]ile sale culturale antice, Bulgaria ofer\ [i concedii pentru wellness [i educative, accentua Ivo Marinov, viceministru al economiei [i responsabil pentru turism. O descoperire actual\ a unor relicve ale sfântului Ioan Botez\torul ar putea atrage pelerini [i transforma anticul Sozopol într-un ‘nou Ierusalim’, se entuziasmeaz\ [i unii strategi din turism.

Vezi si

Ucraina spune că centrala Zaporojie a fost în pericol de “accident nuclear” sâmbătă noaptea. AIEA confirmă

Ucraina a declarat că două linii electrice care conectează reţeaua sa de electricitate la centrala …