Wednesday , November 30 2022

Turismul, “în berna” dupa primavara araba

Anul acesta, turi[tii evit\ Egiptul, Marocul [i Tunisia, în timp ce anul trecut, în aceea[i perioad\, mii de familii se îndreptau spre Djerba, Sousse, Marrakech sau Luxor. Noul sezon turistic a început deja [i agen]iile de turism î[i pot face un bilan], informeaz\ s\pt\mânalul L’Express în edi]ia de miercuri.
‘Grupul Thomas Cook a înregistrat o sc\dere de 50% în cele trei ]\ri. Sc\derea este desigur mai pu]in important\ în ceea ce prive[te Marocul, dar s-a observat acest lucru cu mu lt înainte de atentatul din Marrakech’, declar\ un purt\tor de cuvânt al grupului pentru L’Express.
Revolu]iile sunt în plin\ desf\[urare, pia]a Tahrir din Egipt este din nou ocupat\ de circa zece zile. În Tunisia, reprimarea violent\ a manifesta]iei din 15 iulie, din pia]a Casbah, a declan[at un nou val de violen]e, mai ales în Sidi Bouzid, ora[ emblematic al mi[c\rii de contestare, înc\ de duminic\ sear\. Deci, nu se poate vorbi de stabilitate, ceea ce îndep\rteaz\ turi[tii, potrivit publica]iei.
‘Familiile care, în mod normal, fac rezerv\ri din prim\var\, nu au mai f\cut acest lucru, din cauza mi[c\rilor politice din Tunisia, Egipt [i Maroc’, precizeaz\ purt\torul de cuvânt al Thomas Cook. ‘Desigur, ne baz\m [i pe vânz\rile din ultima clip\ datorate ofertelor promo]ionale, dar nu vom recupera pierderile datorate neefectu\rii de rezerv\ri în prim\vara trecut\’, adaug\ acesta.
Este un sezon dezastruos pentru to]i tur-operatorii din aceste ]\ri. ‘Hotelurile sunt aproape goale. Turi[tii str\ini au fugit din Egipt. Agen]iile încearc\ s\ relanseze turismul local propunând tot felul de oferte pentru egipteni’, declar\ un agent al grupului Thomas Cook din Cairo. În afar\ de marile structuri turistice, [i mici negustori locali sunt afecta]i de aceast\ situa]ie.
Dar pe plajele M\rii Ro[ii se afl\ totu[i mul]i ru[i [i italieni, care sunt mai pu]in frico[i decât turi[tii francezi, afirm\ René Marc Chikli, pre[edintele asocia]iei de tur-operatori CETO. Sharm el Sheikh [i restul coastei sunt considerate mai sigure.
În ceea ce prive[te Tunisia, ziarul algerian Le quotidien d’Oran scria lunea trecut\ c\, ‘din cauza zvonurilor legate de lipsa de siguran]\, Tunisia pierde 90% din turi[tii algerieni’. În pofida unei campanii mediatice de 60 milioane de euro dus\ de ministrul tunisian al turismului, ‘acest sezon este cel mai slab din istoria Tunisiei’, potrivit ziarului citat. Din cauza relat\rilor despre violen]e [i agresiuni, multe familii algeriene au renun]at la plajele din Djerba sau Sousse.
Agen]iile din Fran]a lanseaz\ oferte extrem de ieftine ca s\ atrag\ turi[tii. De exemplu, o s\pt\mân\ în Tunisia, la Soussa, cost\ mai pu]in de 500 de euro, potrivit unui comunicat de pres\ al grupului Thomas Cook, din 18 iulie. Unele agen]ii ofer\ chiar o a doua s\pt\mân\ în schimbul unei sume suplimentare de doar câ]iva euro. (Agerpres)

Vezi si

Stoltenberg: NATO poate aduce forţe suplimentare în regiunea Mării Negre dacă este necesar

Ţările membre NATO au căzut de acord şi au pus în aplicare o prezenţă aliată …