Thursday , April 18 2024

Tot mai multi moscoviti parasesc capitala Rusiei, din cauza smogului

Agen]ia rus\ pentru transport aerian Rosavia]ia a anun]at c\ un num\r record de persoane – 200.000 – au plecat pe calea aerului din Moscova în cursul weekendului, în ciuda faptului c\ pre]urile la c\l\toriile decise în ultimul minut sunt de câteva ori mai mari, scriu ziarele moscovite de mar]i.
Publica]ia Vedomosti noteaz\ c\, în ultimele trei zile, oamenii opteaz\ pentru orice destina]ie, de la Karelia la Turcia. Din cauza înr\ut\]irii situa]iei ecologice din capital\, moscovi]ii s-au gr\bit s\ cumpere bilete pentru urm\toarele zile. Vremia Novostei [i Moskovski Komsomole] relateaz\ c\ o serie de misiuni diplomatice au recurs la m\suri f\r\ precedent. Ambasada SUA a întrerupt interviurile cu solicitan]ii de viz\. Nici consulatul Israelului nu a mai primit oameni, în timp ce ambasadele Italiei, Spaniei lucreaz\ conform programului obi[nuit. Pe de alt\ parte, Rossiiskaia Gazeta scrie c\ afluen]a turi[tilor str\ini în Moscova nu s-a diminuat cu mult.
Medicii moscovi]i consider\ c\ situa]ia ecologic\ a Capitalei – aerul îmbibat cu fum [i smog – amenin]\ direct via]a oamenilor, scrie Vremia Novostei. Potrivit informa]iilor oficiale, de la începutul lunii august mortalitatea a crescut de dou\ ori. Astfel, dac\ în mod obi[nuit, mortalitatea în ora[ se situa la 360-380 de cazuri pe zi, acum 700 de oameni mor în decurs de 24 de ore.
Principalul motiv al unei mortalit\]i atât de ridicate este hipertonia arterial\, la care se adaug\ insuficien]a de oxigen din ora[, din cauza fumului permanent. În plus, num\rul celor care apeleaz\ la ajutor medical a crescut pân\ la 10.000 pe zi, mai noteaz\ publica]ia.
Potrivit Nezavisimaia Gazeta, care citeaz\ un sondaj al ‘Opiniei publice’, nivelul încrederii în pre[edintele rus, Dmitri Medvedev, s-a redus cu 5% – de la 52% la 57%, pe fondul incendiilor, iar nivelul încrederii în premierul rus Vladimir Putin a crescut cu 2% – de la 61% la 63%.

Vezi si

Consiliul de Securitate al ONU votează vineri privind primirea în organizaţie a statului palestinian

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze vineri în privinţa cererii statului palestinian de …