Friday , March 24 2023

Statele risca alti zece ani de cresteri economice slabe, daca nu reduc datoriile publice

Jean-Claude Trichet

Statele risc\ al]i zece ani de cre[teri economice slabe, dac\ nu inverseaz\ trendul ascendent al datoriilor publice, cauzat de criza financiar\, a afirmat pre[edintele B\ncii Centrale Europene (BCE), Jean-Claude Trichet, citat de Bloomberg.
“Lec]iile trecutului ne arat\ c\ rezolvarea dezechilibrelor acumulate nu este ceva ce trebuie f\cut dup\ recuperarea economic\, fiind mai ales o precondi]ie important\ pentru o recuperarea durabil\. Principala provocare macroeconomic\ a urm\torilor zece ani este s\ ne asigur\m c\ nu se transform\ într-un nou deceniu pierdut”, a spus Trichet în timpul unei conferin]e organizate de Rezerva Federal\ american\ în Jackson Hole, statul Wyoming.
Discursul lui Trichet a respectat regula oficialilor BCE de a nu discuta despre perspectiva economic\ sau politica monetar\ cu numai câteva s\pt\mâni înaintea unor reuniuni pentru stabilirea dobânzii cheie.
Pân\ la sfâr[itul anului, datoriile statelor europene vor fi cu 20% mai mari decât în 2007, în timp ce în SUA [i Japonia cre[terile sunt de circa 45%, estimeaz\ Trichet. Diminuarea îndator\rii Europei la 60% din PIB, ar necesita o sc\dere de 30 de puncte procentuale, a ad\ugat el.
Îndatorarea ridicat\ [i lipsa unui plan de rezolvare a problemei amenin]\ s\ creeze nesiguran]\ în rândul investitorilor [i popula]iei, care [tiu c\ în final se vor confrunta cu taxe mai mari [i reduceri de cheltuieli.
“Solu]ia de a tr\i pe termen nelimitat cu datorii nu este o solu]uie la problemele care trebuie rezolvate, nici un mod de a asigura recuperare economic\ sustenabil\”, consider\ el.
Statele Unite estimeaz\ un deficit record de 1.500 de miliarde de dolari în acest an, sau 10% din PIB.
La reuniunea organizat\ de Rezerva Federal\ din Kansas, SUA, au participat reprezentan]i din 40 de ]\ri, inclusiv Brazilia, Malawi sau Noua Zeeland\, sau economi[ti ai b\ncilor mari, ca Bank of America [i Morgan Stanley.

Vezi si

Ungaria anunță că nu îl va aresta pe Vladimir Putin dacă liderul rus va vizita țara vecină

Ungaria nu îl va aresta pe preşedintele rus Vladimir Putin dacă acesta ar intra pe …