Sunday , April 14 2024

Statele risca alti zece ani de cresteri economice slabe, daca nu reduc datoriile publice

Jean-Claude Trichet

Statele risc\ al]i zece ani de cre[teri economice slabe, dac\ nu inverseaz\ trendul ascendent al datoriilor publice, cauzat de criza financiar\, a afirmat pre[edintele B\ncii Centrale Europene (BCE), Jean-Claude Trichet, citat de Bloomberg.
“Lec]iile trecutului ne arat\ c\ rezolvarea dezechilibrelor acumulate nu este ceva ce trebuie f\cut dup\ recuperarea economic\, fiind mai ales o precondi]ie important\ pentru o recuperarea durabil\. Principala provocare macroeconomic\ a urm\torilor zece ani este s\ ne asigur\m c\ nu se transform\ într-un nou deceniu pierdut”, a spus Trichet în timpul unei conferin]e organizate de Rezerva Federal\ american\ în Jackson Hole, statul Wyoming.
Discursul lui Trichet a respectat regula oficialilor BCE de a nu discuta despre perspectiva economic\ sau politica monetar\ cu numai câteva s\pt\mâni înaintea unor reuniuni pentru stabilirea dobânzii cheie.
Pân\ la sfâr[itul anului, datoriile statelor europene vor fi cu 20% mai mari decât în 2007, în timp ce în SUA [i Japonia cre[terile sunt de circa 45%, estimeaz\ Trichet. Diminuarea îndator\rii Europei la 60% din PIB, ar necesita o sc\dere de 30 de puncte procentuale, a ad\ugat el.
Îndatorarea ridicat\ [i lipsa unui plan de rezolvare a problemei amenin]\ s\ creeze nesiguran]\ în rândul investitorilor [i popula]iei, care [tiu c\ în final se vor confrunta cu taxe mai mari [i reduceri de cheltuieli.
“Solu]ia de a tr\i pe termen nelimitat cu datorii nu este o solu]uie la problemele care trebuie rezolvate, nici un mod de a asigura recuperare economic\ sustenabil\”, consider\ el.
Statele Unite estimeaz\ un deficit record de 1.500 de miliarde de dolari în acest an, sau 10% din PIB.
La reuniunea organizat\ de Rezerva Federal\ din Kansas, SUA, au participat reprezentan]i din 40 de ]\ri, inclusiv Brazilia, Malawi sau Noua Zeeland\, sau economi[ti ai b\ncilor mari, ca Bank of America [i Morgan Stanley.

Vezi si

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seară de …