Saturday , February 4 2023

Saracia atinge niveluri-record în SUA

Mai mul]i americani tr\iesc azi în s\r\cie comparativ cu orice alt moment de când au început s\ fie strânse date în urm\ cu 50 de ani, în condi]iile în care revenirea economic\ slab\ nu a reu[it s\ ridice veniturile, scrie Financial Times în edi]ia de mar]i.

În 2010, 46,2 milioane de oameni au ajuns sub pragul s\r\ciei, calculat ca un venit anual de 22.314 dolari pentru o familie de patru persoane [i de 11.139 dolari pentru un individ, potrivit Biroului Recens\mântului din SUA /US Census Bureau/.

Majorarea a ridicat rata s\r\ciei la 15,1% din popula]ia Statelor Unite, cea mai mare rat\ înregistrat\ din 1993, cu aproape 1 punct procentual mai mult decât cu un an înainte, potrivit aceluia[i Birou al Recens\mântului. Situa]ia va spori presiunile asupra pre[edintelui Barack Obama de a stimula pia]a locurilor de munc\, unde [omajul este de 9,1 procente.

Venitul mediu pe familie a sc\zut cu 2,3 procente în 2010 fa]\ de anul precedent, fiind afectat de cre[terea [omajului pe termen lung, care a sc\zut salariile [i i-a l\sat pe mul]i f\r\ venituri. Salariile medii au atins apogeul în 1999 [i sunt în continuare cu 7 procente sub acest nivel, sugerând c\ veniturile nu [i-au mai revenit niciodat\ complet de la declinul economic.

De asemenea, num\rul americanilor f\r\ asigur\ri de s\n\tate a crescut cu aproape 1 milion, ajungând la 49,9 de milioane de persoane. Mai mult, aproape un sfert dintre copiii americani tr\iesc în s\r\cie. Num\rul lor a crescut pentru al patrulea an consecutiv, ajungând la 22%, cel mai mare procentaj începând din 1993. S\r\cia în rândul copiilor a înregistrat în 2010 un nivel-record, dep\[it doar de alte trei ori, de la mijlocul anilor ’60, atunci când pre[edintele Lyndon Johnson a lansat ‘r\zboiul împotriva s\r\ciei’.

Potrivit Brookings Institutiom, rata s\r\ciei va continua s\ creasc\, urmând s\ ating\ 16 procente în 2014. Într-un asemenea scenariu, aproape 10 milioane de americani se vor afunda în s\r\cie de la începerea recesiunii în 2007.

Aceste cifre vin în contextul în care Obama î[i sus]ine planul pentru crearea de locuri de munc\, în valoare de 447 de miliarde de dolari, dat publicit\]ii s\pt\mâna trecut\. Casa Alb\ a declarat c\ dore[te s\ finan]eze o mare parte a pachetului, reducând din scutirile fiscale pentru cei mai boga]i americani.

Vezi si

Un alt balon de spionaj chinez survolează America Latină

Pentagonul a anunţat vineri că un al doilea balon de spionaj chinez a fost zărit, …