Saturday , February 24 2024

Românii din Oxford, revoltati de confuzia politiei britanice dintre români si romi

Tiganii din Anglia sunt confundati in actele politiei cu romanii

Românii care tr\iesc la Oxford (80 km nord-vest de Londra) au reac]ionat cu mânie la comentariile poli]iei britanice despre bandele de cer[etori agresivi din etnia romilor din centrul ora[ului, comentarii ap\rute vineri într-un articol din Oxford Mail, în care românii sunt confunda]i cu romii (]iganii), iar portul românesc cu cel ]ig\nesc, potrivit unor informa]ii publicate mar]i de acela[i cotidian.
În articolul publicat vineri de Oxford Mail, Thames Valley Police afirma c\ ”femei românce” vin la Oxford s\ cer[easc\ bani, descriindu-le ca fiind ”îmbr\cate în haine tipic române[ti, cu fuste lungi [i înflorate, cu p\rul lung, majoritatea dintre ele fiind scunde [i îndesate”.
George G\zdeanu (33 de ani), care tr\ie[te la Oxford de trei ani [i jum\tate, a calificat ca fiind incorecte comentariile poli]iei britanice. ”Nu sunt români cei despre care vorbe[te poli]ia. Sunt ]igani (romi), un popor total diferit”, a spus el.
G\zdeanu, care locuie[te în Holt Weer Close, Cutteslowe, lucreaz\ la compania de construc]ii BHL Builders din Oxford. El a afirmat c\ descrierea poli]iei face clar\ distinc]ia dintre români [i ]igani: ”În România, nimeni nu poart\ astfel de haine. Sunt haine ]ig\ne[ti, nu române[ti”.
”Este total gre[it. S-ar putea ca ]iganii s\ fie [i cet\]eni români, dar ei sunt o minoritate etnic\, [i avem necazuri cu ei în România, exact ca aici” (în Marea Britanie), a mai spus el.
George G\zdeanu locuie[te împreun\ cu al]i români [i to]i lucreaz\ în Oxfordshire.
Emilian Iconaru (25 de ani), care lucreaz\ la hotelul Lambert Arms din Watlington împreun\ cu prietena sa, a afirmat c\ eroarea poli]iei este ceva obi[nuit.
Georgian Iordache (20 de ani), student la istorie [i politici interna]ionale la Aberystwyth University, a declarat: ”Cred c\ este o mânie nepotrivit\”. ”Nu este vorba numai de acest loc, ci de oriunde mergem. Încerc\m s\ fim dr\gu]i, dar oamenii cred c\, dac\ suntem din România, suntem ]igani. Problema este c\ ]iganii din România nu se integreaz\ în societate”, a ad\ugat el.
G\zdeanu a afirmat c\ [tie c\ exist\ circa 50-60 de români în Oxford [i c\ to]i au un loc de munc\. ”N-o s\ g\si]i nici un român cer[ind pe strad\. Noi n-avem nimic de-a face cu aceste persoane [i poli]ia ar trebui s\ precizeze despre cine vorbe[te”, a mai spus el.
Vinerea trecut\, poli]ia britanic\ a afirmat c\ bande de cer[etori organizate îi h\r]uiesc pe turi[ti [i cump\r\tori, cerându-le într-o englez\ stricat\ bani pentru hran\ [i lapte pentru copii.
Potrivit Oxford Mail, poli]ia nu a putut fi contactat\ pentru a-[i exprima pozi]ia pe aceast\ tem\.

Vezi si

Germania a legalizat cultivarea și posesia canabisului pentru uz personal

Bundestagul a adoptat o lege care permite persoanelor fizice şi asociaţiilor de voluntari să cultive …