Friday , December 8 2023

România, parte a unui nou traseu european care va lega Marea Baltica de Marea Neagra

Reprezentan]ii Ministerelor Transporturilor din [apte ]\ri europene au semnat, vineri, la Lancut, în Polonia, Declara]ia “Via Carpatia” privind extinderea celei mai scurte rute de transport rutier de-a lungul axei nord-sud, informeaza MTI.

Aceasta ruta conecteaza Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria [i Grecia. În mesajul transmis conferin]ei, ministrul Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, a subliniat ca semnarea Declara]iei “Via Carpatia” constituie înca un pas important în dezvoltarea leg\turilor de transport dintre statele membre UE, în contextul actual al politicii de revizuire a re]elelor transeuropene de transport TEN-T.

‘Consider ca un aspect deloc de neglijat este acela ca în dezvoltarea viitoare a proiectului ‘Via Carpatia’ se impun demersuri comune ale p\r]ilor implicate ca, pe lânga promovarea în comun a acestui proiect în re]eaua centrala TEN-T, sa fie întreprinse demersuri de identificare a unor noi leg\turi de interconectare dintre proiectul ‘Via Carpatia’ [i proiecte prioritare de transport ale unor state europene [i asiatice’, se precizeaza în mesajul transmis conferin]ei interministeriale.

Prin declara]ia semnat\, mini[trii Transporturilor din Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria [i Grecia au acceptat propunerea României privind cele doua direc]ii ale traseului pe teritoriul României, respectiv spre portul Constan]a, realizându-se o leg\tura rutiera directa de mare viteza între Marea Baltica [i Marea Neagr\, [i spre frontiera româno-bulgara – viitorul pod mixt (rutier/feroviar) peste Dun\re de la Calafat (RO)-Vidin (BG) – cu posibilitatea prelungirii proiectului Via Carpatia spre frontiera sudica a Uniunii Europene.  Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii a fost reprezentat la Lancut de secretarul de stat, Eusebiu Pistru.

Vezi si

Trei oameni uciși și unul rănit grav într-un atac la Las Vegas, într-un campus universitar

Poliția a anunțat că trei persoane au fost ucise într-un schimb de focuri în campusul …