Problemele care pot aparea prin aderarea României la Schengen preocupa statele UE

reportersite
26 septembrie 2010, 19:49

Mini[trii de Interne din statele membre UE [i exper]ii Comisiei Europene sunt preocupa]i de problemele pe care le-ar putea crea aderarea României [i Bulgariei la Spa]iul Schengen, afirm\ un oficial din cadrul Ministerului german de Externe, citat de site-ul postului Deutsche Welle.

Întrebat dac\ România [i Bulgaria sunt preg\tite pentru integrarea în Spa]iul Schengen [i dac\ exist\ evalu\ri privind standardele de securitate la frontiere, Nikolaus Graf Lambsdorff, comisar în cadrul Ministerului german de Externe responsabil de Europa de Sud-Est, a r\spuns: „Este clar c\ aceasta este o tem\ de discu]ie la nivel european”, dar acest lucru nu se întâmpl\ doar în cazul României [i al Bulgariei.

„Reforma sistemului de justi]ie [i combaterea criminalit\]ii organizate” sunt subiecte extrem de imrportante în acest context. „Acestea sunt capitole la care se negociaz\ înc\ intens cu Croa]ia, de exemplu, pentru c\ este lec]ia pe care am înv\]at-o de pe urma primirii României [i Bulgariei în UE”, subliniaz\ oficialul german.

Potrivit lui Nikolaus Graf Lambsdorff, aceste chestiuni sunt urm\rite cu mare aten]ie [i dup\ integrare, iar problemele pe care le-ar putea crea aderarea României [i Bulgariei la Spa]iul Schengen îi preocup\ în mod special pe mini[trii de Interne ai statelor UE, precum [i pe exper]ii Comisiei Europene.

Autorit\]ile române au exprimat „interesul fundamental” pentru aderarea la Spa]iul Schengen în martie 2011, fiind solicitat sprijinul autorit\]ilor germane pentru atingerea obiectivului, precizeaz\ MAE într-un comunicat referitor la întrevederea desf\[urat\ între Bogdan Aurescu [i Susanne Kastner. Secretarul de stat pentru Afaceri Europene, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit, mar]i, cu Susanne Kastner, pre[edinte al Comisiei de Ap\rare din Bundestag [i lider al Grupului de prietenie româno-german din Parlamentul European.