Thursday , April 18 2024

Presa straina scrie despre “refuzul brutal” al lui Nicolas Sarkozy în fata lui Traian Basescu

Si in luna septembrie cei doi presedinti au avut un schimb de replici aprins, de acea data pe tema romilor

Gestul pre[edintelui francez, Nicolas Sarkozy, de a refuza o discu]ie cu omologul s\u român Traian B\sescu, la Lisabona, surprins de camerele de televiziune, este comentat de presa interna]ional\, care public\ fotografii [i înregistr\ri video de la întâlnirea celor doi.

Cotidianul francez Le Monde public\ un material înso]it de o fotografie [i de o înregistrare video, în care vorbe[te despre un “refuz brutal” al lui Nicolas Sarkozy în fa]a pre[edintelui român, “dornic s\ discute cu el”, cu ocazia summitului NATO de la Lisabona.

Scena, înregistrat\ de camerele de televiziune, s-a derulat vineri seara, în timpul “fotografiei de familie” care reune[te [efii de stat [i de Guvern, potrivit Le Monde. Întrebat despre acest lucru, Sarkozy a negat c\ ar fi refuzat s\ discute cu omologul s\u român, cu care ar fi avut ulterior numeroase conversa]ii.

La rândul s\u, site-ul francez de informa]ii Le Post relateaz\ c\ “înc\ de la sosirea [efilor de stat, pre[edintele român a încercat s\ vorbeasc\ cu Nicolas Sarkozy, care, vizibil enervat, l-a abandonat”. Site-ul, care difuzeaz\ [i o înregistrare video de la aceast\ întâlnire, aminte[te c\ în septembrie cei doi [efi de stat au avut deja un schimb de replici, pe tema romilor.

Potrivit Agen]iei France Presse, imaginile filmate vineri de televiziuni, dup\ fotografia de familie a [efilor de stat [i de Guvern din ]\rile NATO, arat\ un schimb de replici între cei pre[edin]ii român [i francez, care a fost interpretat ca o alterca]ie.

Întrebat sâmb\t\ despre un eventual diferend cu pre[edintele român, Traian B\sescu, Sarkozy a dezmin]it orice tensiune privind aderarea României la Schengen, ad\ugând c\ se în]elege “foarte bine” cu omologul s\u român [i c\ “nu sunt probleme”.

“Nu am refuzat deloc s\-i vorbesc”, a declarat Sarkozy. “Am vorbit poate de 15 ori cu pre[edintele român, care este un om de mare calitate, pe care îl apreciez foarte mult”, a precizat pre[edintele francez, citat de AFP.

[tirea AFP a fost preluat\ de numeroase publica]ii interna]ionale [i site-uri de [tiri, precum Libération, Euronews, France24, Le Parisien, Les Echos, RTL Info.be [i 7sur7.be.

Vezi si

Consiliul de Securitate al ONU votează vineri privind primirea în organizaţie a statului palestinian

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze vineri în privinţa cererii statului palestinian de …