Monday , March 4 2024

Presa rusa: Viitoarele alegeri prezidentiale ar putea întoarce Republica Moldova spre Rusia

.

În Republica Moldova se desf\[oara deja campania electoral\, chiar daca în ]ara nu exista înca o lege privind alegerea [efului de stat prin vot popular. O asemenea lege ar putea ap\rea în septembrie, dupa desf\[urarea unui referendum în acest sens. Totu[i, to]i con[tientizeaza ca poporul va vota pentru dreptul de a-[i alege el însu[i pre[edintele, nu prin intermediul parlamentului. Exper]i de la Chi[in\u sunt convin[i ca aceste alegeri ar putea întoarce Republica Moldova la 180 de grade [i tocmai despre acest lucru pare sa fi vorbit, mar]ea acesta, [eful Administra]iei preziden]iale ruse, Serghei Narâ[kin, [i fostul pre[edinte moldovean Vladimir Voronin, lider al Partidului Comuni[tilor, noteaz\, joi, cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta.
Voronin nu a sosit la Moscova în mod întâmpl\tor, dupa cum nu din întâmplare a ales pentru vizita aceasta perioad\: miercuri, 11 august, Ministerul Afacerilor Externe /MAE/ al Republicii Moldova a emis noi preten]ii fa]a de MAE rus. De data aceasta, Chi[in\ul s-a ar\tat indignat de comentariul Departamentului pentru informa]ii [i presa din cadrul MAE rus referitor la decizia conducerii Republicii Moldova de a-i decora pe membrii ‘grupului Ila[cu’.
Decorarea a avut loc în urma cu o s\pt\mân\, MAE rus a f\cut atunci un comentariu negativ pe marginea acestei ac]iuni, la care a replicat acum MAE de la Chi[in\u. Replica se rezuma la urm\toarele: Moscova are o viziune tenden]ioasa asupra evenimentelor dramatice din 1992. Presa de la Chi[in\u a reac]ionat la unison la ‘schimbul de note’ dintre cele doua ministere: între Rusia [i Republica Moldova a început un r\zboi diplomatic.
Exper]ii moldoveni afirma ca declara]ia MAE al Republicii Moldova nu doar va înr\ut\]i [i mai mult rela]iile dintre Chi[in\u [i Moscova, ci va [i reduce [ansele premierului Vlad Filat în alegerile preziden]iale. Pâna acum, Filat nu a ini]iat atacuri la adresa Moscovei, dupa cum a f\cut, de exemplu, pre[edintele interimar al republicii, Mihai Ghimpu. Astfel, dupa cum subliniaza directorul Centrului analitic ‘Adept’, Igor Bo]an, premierul Filat putea sa spere daca nu la sprijinul Moscovei, atunci cel pu]in la lipsa unei opozi]ii din partea ei. Îns\, declara]ia MAE de la Chi[in\u a schimbat totul: premierul este responsabil pentru ceea ce face un minister aflat în subordinea sa, subliniaza Nezavisimaia Gazeta.
Prin urmare, Voronin a sosit la Moscova la timpul potrivit [i, se pare, a fost ascultat. Potrivit lui Voronin, nu exista dubii ca Partidul Comuni[tilor va ob]ine cele mai multe voturi în alegerile viitoare; electoratul comunist este unul prorus, în timp ce liberalii lui Ghimpu [i liberal-democra]ii lui Filat – sunt cet\]eni cu viziuni proromâne. Între aceste doua p\r]i ale Republicii Moldova se duce acum lupta, iar politicienii, între care [i Voronin, încearca sa profite de pe urma atitudinii aleg\torilor, noteaza cotidianul moscovit.
În opinia directorului Institutului pentru politici sociale de la Chi[in\u, Arcadie Barb\ro[ie, în cadrul întrevederii dintre Narâ[kin [i Voronin putea fi precizat numele persoanei pe care comuni[tii inten]ioneaza sa o înainteze drept candidat în alegerile preziden]iale. În condi]iile în care, conform unei recente decizii a Cur]ii Constitu]ionale a Republicii Moldova, Voronin nu mai poate candida pentru un al treilea mandat, Barb\ro[ie nu exclude ca Partidul Comuni[tilor va dori s\-l înainteze drept candidat pe liderul Partidului Democrat /PD/, Marian Lupu.
Surse de informa]ie ale ziarului rus în cadrul PD au confirmat ca Lupu a purtat negocieri cu comuni[tii, dar ca rezultatele nu sunt cunoscute. De altfel, potrivit Nezavisimaia Gazeta, comuni[tii poarta în prezent negocieri cu toate partidele, mai pu]in cu cel Liberal al lui Mihai Ghimpu, care nu va accepta un compromis cu ‘du[manul’. Barb\ro[ie considera ca revenirea lui Lupu în mediul pe care el îl p\r\sise relativ recent ar putea deveni principala intriga a viitoarei campanii electorale.
Expertul Igor Bo]an nu este, îns\, de acord cu aceasta opinie. Bo]an considera c\, în virtutea caracterului s\u, Voronin nu va accepta o în]elegere cu Lupu, care l-a tr\dat. Mai degrab\, comuni[tii o vor înainta la preziden]iale pe Zinaida Grecianîi. Îns\, atunci când va veni turul doi – care va veni neap\rat – [i daca Lupu se va confrunta în acest tur cu Filat, atunci Voronin ar putea s\-[i îndemne electoratul s\-l voteze pe Lupu, pentru ca pre[edinte al Republicii Moldova sa nu devina ‘un român’.
În opinia lui Bo]an, în afara de Lupu [i Filat mai exista un pretendent notabil la postul de pre[edinte: fostul ministru al Ap\r\rii, Valeriu Pasat. ‘Pasat este sprijinit de Mitropolia Moldovei, el are în spate o structura puternica [i se bucura de o mare influen]a în republic\’, explica Bo]an. S\pt\mâna aceasta, mitropolitul Vladimir a declarat ca Mitropolia Moldovei inten]ioneaza s\-l sprijine deschis în alegeri pe Valeriu Pasat, în speran]a c\, odata devenit pre[edinte, acesta va introduce în [coli o noua materie obligatorie: orele de ortodoxie.
Unul dintre liderii Partidului Popular-Republican, Nicolae Andronic, se îndoie[te de faptul ca negocierile dintre Voronin [i Narâ[kin vor da rezultate. ‘Moscova a dat mereu cu oi[tea în gard atunci când a ales pe cine sa sprijine în alegerile din Republica Moldova’, declara Andronic.
Unii politicieni moldoveni vorbesc chiar despre un ‘complot al oligarhilor’, cum sunt considera]i Anatol Stati (a f\cut o avere de un miliard de dolari din petrolul din Kazahstan [i Africa), Vladimir Plahotniuk (petrol, sectorul financiar), fostul premier Ion Sturza (business în România), fiul fostului pre[edinte moldovean Petru Lucinschi, Kirill, [i fostul vicepre[edinte al Lukoil, Nicolae Ciornîi. Presa de la Chi[in\u a scris ca Stati a finan]at partidele de orientare liberala [i ca Mihai Ghimpu este ‘crea]ia’ lui. În acela[i timp, se spune ca Plahotniuk i-a finan]at pe comuni[ti [i, dupa cum afirma Bo]an, pe democra]i, Marian Lupu fiind candidatul lui.
Fostul consilier preziden]ial Sergiu Mocanu a f\cut publica o schema cu ajutorul c\reia Plahotniuk ar controla institu]iile de stat [i inclusiv Alian]a pentru Integrare Europeana (AIE), aflata în prezent la guvernare. În aceasta schema figureaza Marian Lupu, progurorul general Valeriu Zubco, [eful Centrului pentru lupta împotriva corup]iei, Viorel Chetraru, [i al]i înal]i func]ionari. ‘Ast\zi, Plahotniuk este cel care ]ine sub control puterea politica a ]\rii’, considera Mocanu. La rândul s\u, Lupu a declarat pe un post de televiziune ca Mocanu a fost cump\rat.
Potrivit lui Igor Bo]an, viitoarea cursa preziden]iala din Republica Moldova promite sa fie una extrem de dur\, iar în timpul ei vor fi dezv\luite o mul]ime de materiale compromi]\toare.

Vezi si

Șeful spionajului militar ucrainean: Nu va exista nicio „înghețare” a războiului

Declarații foarte puternice au fost făcute de șeful GUR Kiril Budanov în ultimul său interviu, …