Monday , June 27 2022

Presa rus\: În timp ce CIA “se rasfata” cu efecte speciale ieftine, FSB lucreaza dupa toate canoanele antispionajului

.

Urmând exemplul americanilor, serviciile secrete ruse[ti [i-au intensificat lupta contra agen]ilor str\ini. Doar c\, dac\ CIA se bazeaz\ pe acuza]ii inventate, probele Serviciului Federal de Securitate /FSB/ sunt pe deplin reale, scrie, mar]i, ziarul Moscow Post, referindu-se la re]inerea diplomatului român Gabriel Grecu, acuzat de spionaj la Moscova.
Dup\ americani, întreaga lume a fost cuprins\ de o ‘spionomanie’, comenteaz\ publica]ia. Astfel, [tirile despre spioni ru[i, americani nu mai contenesc de pe ecranele televizoarelor. La toate astea, se adaug\ filmul despre agen]i secre]i ‘Salt’, cu Angelina Jolie.
Dar, în timp ce CIA ‘se r\sfa]\’ cu efecte speciale ieftine, FSB lucreaz\ îndelung [i încordat la combaterea serviciilor secrete str\ine, noteaz\ ziarul, referindu-se la cazul diplomatului român Gabriel Grecu.
Opera]iunea a fost efectuat\ respectând toate canoanele ‘filmelor de spionaj’. Unul dintre membrii re]elei de spionaj a l\sat în camera de bagaje a unui centru comercial din vestul Moscovei un pachet negru, în care se aflau documente, ce con]ineau informa]ii secrete cu caracter militar. Dup\ aceasta, pachetul respectiv este luat de reprezentantul serviciilor speciale române[ti, Gabriel Grecu.
Dup\ câteva minute, for]ele operative l-au re]inut în flagrant. El avea echipamente de spionaj.
Potrivit unor informa]ii neoficiale, serviciile secrete ale României activeaz\ în interesul NATO, adic\ al SUA. Dup\ ce în 2004, România a devenit membr\ a Alian]ei Nord-Atlantice, ea a nimerit sub inciden]a acordului privind schimbul de informa]ii între membrii NATO.
Exper]ii afirm\ c\ americanii demult îi folosesc pe agen]ii altor state, pentru a ‘nu-[i scoate la iveal\’ propria re]ea de agen]i.
Publica]ia rus\ afirm\ c\, spre deosebire de ‘show-ul ieftin’ organizat de americani, în leg\tur\ cu ‘spionii ru[i’, în Rusia totul s-a rezolvat pe cale diplomatic\. Gabriel Grecu a fost declarat persona non grata [i trebuie s\ p\r\seasc\ Rusia.
Iar americanii pân\ în prezent nu pot uita ‘pasiunile cu spioni’, revistele din SUA publicând ba poza rusoaicei Anna Chapman, îmbr\cat\ sumar, ba a Annei Fermanov.
Potrivit Serviciului rus de Informa]ii, Grecu lucra în capitala rus\ ‘sub acoperire diplomatic\’ [i de]inea func]ia de prim-secretar al departamentului politic din cadrul Ambasadei României de la Moscova.
Re]inerea diplomatului român intervine dup\ scandalul de spionaj dintre Moscova [i Washington, din iulie, încheiat printr-un schimb de spioni. Zece agen]i ru[i, expulza]i din SUA pentru activit\]i de spionaj în favoarea Rusiei, au fost schimba]i cu patru de]inu]i gra]ia]i anterior de pre[edintele rus Dmitri Medvedev, dup\ ce li s-a impus s\-[i asume vina de ‘tr\dare de ]ar\’ : expertul pe probleme nucleare Igor Sutiaghin, plus trei fo[ti ofi]eri de informa]ii.

Vezi si

Rușii au atacat din nou cu rachete regiunea Odesa. Printre victime, și un copil

Regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei, a fost vizată în noaptea de duminică spre luni de …