Monday , April 15 2024

Planuri pentru a revigora zona din jurul Cernobâlului

La 24 de ani dup\ accidentul de la Cernobâl, un plan îndr\zne] care permite agricultorilor s\ replanteze zonele rurale contaminate divizeaz\ Ucraina, scrie cotidianul britanic The Independent în edi]ia de joi.

Dup\ explozia de la reactorul nuclear în 1986, autorit\]ile sovietice au închis zona pe un teritoriu de 30 de kilometri [i au evacuat to]i locuitorii. Zona este [i azi p\r\sit\.

ai multe zone extinse de pe teritoriile de azi ale Ucrainei, Belarusului [i Rusiei au fost contaminate de radia]iile produse dup\ accident, iar activit\]ile agricole pe aceste terenuri sunt în continuare interzise.

Monitorizarea periodic\ a nivelului de radia]ii al fructelor [i legumelor vândute pe pie]ele din Ucraina [i din vestul Rusiei continu\, pentru ca produsele s\ nu fie contaminate.

Cu toate acestea, unii oficiali ucraineni simt c\ este momentul s\ înceap\ un proces de reabilitare a terenurilor afectate de dezastrul nuclear. În acest sens, au loc o serie de studii pentru a determina “ce p\r]i din acest teritoriu pot fi folosite par]ial pentru agricultur\ [i ce p\r]i pot fi folosite complet”, dup\ cum a declarat oficialul ucrainean, Mihail Bolo]kih, potrivit ziarului rus Nezavisimaia Gazeta.

Guvernul a ]inut îns\ s\ clarifice rapid faptul c\ studiile nu se refer\ la zona de 30 km. “Vorbim despre locurile în care oamenii deja locuiesc, de zone care nu sunt închise”, a precizat Svetlana Borodina, purt\tor de cuvânt al Ministerului pentru Situa]ii de Urgen]\.

Unul dintre planurile avansate implic\ plantarea de rapi]\, în loc de culturi comestibile în aceste zone, în condi]iile în care semin]ele de rapi]\ pot fi folosite pentru biocombustibili [i sunt foarte rezistente la radia]ii.

Oamenii de [tiin]\ din Ucraina sunt îns\ diviza]i cu privire la plan. Unii sus]in c\ în zonele în care au loc programe intensive de reabilitare, nivelurile de radia]ie ale solului ar putea fi reduse la un nivel apropiat de cel normal, în timp ce al]ii cred c\ se risc\ o catastrof\.

Dup\ ce la primele ore dup\ dezastru, autorit\]ile au negat c\ s-ar fi întâmplat ceva semnificativ, acestea au evacuat peste 300.000 de oameni din zonele din jurul reactorului, inclusiv întregul ora[ Pripiat, cu cei 50.000 de locuitori ai s\i. Reactorul a ars timp de 10 zile [i a aruncat în jur de 100 de ori mai mult material radioactiv decât cele dou\ bombe atomice, care au distrus Hiroshima [i Nagasaki în 1945.

Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii a estimat c\ peste 9.000 de oameni au murit ca rezultat al expunerii la radia]ii, de[i alte estim\ri au sus]inut c\ bilan]ul victimelor este cu mult mai mare. Greenpeace a sugerat c\ accidentul ar putea fi în cele din urm\ responsabil pentru peste 250.000 de cazuri de cancer.

În prezent, doar câteva sute de oameni tr\iesc permanent în interiorul zonei de excludere, în special pensionari care au decis c\ risc\ contaminarea [i s-au întors ilegal la casele lor vechi în interiorul zonei.

Zona mai larg\ este mai intens populat\. În 2007, Adunarea General\ a ONU a emis o rezolu]ie cu privire la Cernobâl, declarând c\ “faza de urgen]\” s-a încheiat [i c\ este timpul ca zona s\ treac\ în “faza de recuperare”. La acea vreme, s-a sus]inut c\ 20 de ani de tratare a locuitorilor din zonele afectate drept victime a generat o cultur\ de apatiei, [i c\, în prezent, în multe zone, probleme cum ar fi alcoolismul si fumatul reprezint\ o amenin]are mai mare decât radia]iile.

Un alt plan de a retrezi la via]\ zona interioar\ este de a promova turismul. Deja, agen]iile specializate organizeaz\ tururi de o zi pentru fo[tii reziden]i nostalgici [i pentru turi[tii str\ini, curio[i s\ vad\ locul unuia dintre cel cele mai cunoscute dezastre din lume. (Agerpres)

Vezi si

Ucraina recunoaşte că situaţia este ”tensionată” pe frontul de est

Ucraina a recunoscut duminica aceasta că situaţia este “tensionată” pe frontul de est, unde armata …