Monday , May 27 2024

Nezavisimaia Gazeta: Basescu contra Medvedev, în arena alegerilor din Republica Moldova

Medvedev a declarat miercuri ca, in chestiunea transnistreana, pozitia Romaniei ar trebui sa fie “mai calma si mai echilibrata”

În noiembrie în Republica Moldova se vor desf\[ura noi alegeri parlamentare, în urma c\rora, potrivit pre[edintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, în ]ara va ap\rea o “putere eficient\”, iar liderii de la Chi[in\u [i Tiraspol vor putea fi a[eza]i din nou la masa negocierilor. Moscova este convinsa ca func]ia de “împ\ciuitor” în conflictul transnistrean îi va reveni în mod tradi]ional Rusiei, însa exper]ii de la Chi[in\u pun la îndoiala acest lucru, noteaza vineri cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta.

Problema Transnistriei poate fi solu]ionat\, a declarat miercuri Dmitri Medvedev. Potrivit liderului rus, eforturile în vederea solu]ion\rii acestui conflict vor putea fi continuate dupa alegerile parlamentare din Republica Moldova. Totodat\, Medvedev a subliniat ca este foarte important ca ]\rile europene sa nu încerce s\-[i rezolve problemele politice interne “prin intermediul reglement\rii transnistrene”, precizând ca aceasta dolean]a se refera în primul rând la România, a c\rei pozi]ie în acest sens trebuie sa fie “mai calma [i mai echilibrat\”.

Tema implic\rii României în problemele Republicii Moldova – [i nu doar în cele care se refera la reglementarea conflictului transnistrean, adauga ziarul rus – a fost preluata [i de Uniunea Europeana (UE). Potrivit [efului delega]iei UE în Republica Moldova, Dirk Schubel, “liderii altor state nu procedeaza în]elept atunci când, într-o perioada electoral\, se pronun]a în favoarea unui partid politic sau altuia”. “Cet\]enii Republicii Moldova trebuie l\sa]i în pace, ca sa decida ei în[i[i pe cine sa aleaga [i cine sa le conduca ]ara”, a spus Schubel în cadrul unei conferin]e de presa la Chi[in\u.

Reprezentantul UE a f\cut aceasta declara]ie dupa ce pre[edintele României, Traian B\sescu, [i-a exprimat deschis, într-un interviu, sprijinul total pentru Alian]a pentru Integrare Europeana (AIE) de la Chi[in\u, explica Nezavisimaia Gazeta. B\sescu a subliniat ca România va întreprinde eforturi diplomatice f\]i[e în vederea sprijinirii regimului aflat în prezent la putere în Republica Moldova.

Ziarul rus precizeaza ca aproape to]i reprezentan]ii puterii de la Chi[in\u sunt cet\]eni ai României. Despre existen]a unui “lobby proromân” în cadrul puterii la vârf de la Chi[in\u vorbesc jurnali[ti [i exper]i. Politologul Nicolae Chirtoaca afirma ca “influen]a lobby-ului proromân asupra mentalit\]ii popula]iei din Republica Moldova se observa în special în ora[e”, în timp ce în sate sunt sprijinite acele for]e care militeaza pentru p\strarea statalit\]ii republicii.
Pe acest ultim front lupta doua partide, care, în opinia anali[tilor, vor intra în parlament: comuni[tii condu[i de Vladimir Voronin [i democra]ii lui Marian Lupu. Potrivit directorului Institutului de Politici Publice de la Chi[in\u, Arcadie Barb\ro[ie, tocmai aceste doua partide se bucura probabil de sprijinul Kremlinului. În opinia lui Barb\ro[ie, nu este exclusa o alian]a între comuni[ti [i democra]i, fapt care îi va conveni Kremlinului.
Dimpotriv\, directorul Institutului European de Studii Politice de la Chi[in\u, Viorel Cibotaru, considera pu]in probabila o asemenea variant\, în primul rând pentru ca UE “va recomanda partidelor din parlamentul Republicii Moldova sa nu formeze alian]e cu reprezentan]ii comuni[ti”. Analistul men]ioneaza ca aproape toate for]ele politice ale republicii, inclusiv democra]ii [i, oricât de ciudat ar p\rea, comuni[tii, au drept principal obiectiv integrarea ]\rii în UE. O pozi]ie aparte ocupa în acest sens Partidul Umani[tilor, condus de fostul ministru al ap\r\rii Valeriu Pasat, care le promite aleg\torilor ralierea la Uniunea Vamala (Rusia, Belarus [i Kazahstan) [i o întoarcere de 180 de grade în politica extern\, dinspre vest spre est.
Cibotaru este de p\rere ca în urma alegerilor din noiembrie în parlament vor intra în mod sigur Partidul Comuni[tilor, Partidul Democrat, Partidul Liberal (condus de pre[edintele interimar Mihai Ghimpu) [i Partidul Liberal-Democrat (premierul Vlad Filat), în timp ce [ansele celorlal]i participan]i la cursa sunt destul de incerte.
Este clar, continua analistul, ca liberalii sunt “ni[a României”. În ceea ce prive[te Rusia, nu se [tie în ce m\sura ea se poate baza pe loialitatea partidelor de stânga, în cazul în care acestea vor câ[tiga alegerile. Cibotaru considera ca orice partid ar veni la putere, el nu va deveni o pârghie de influen]a a Kremlinului, spre deosebire de Partidul Liberal, evident proromân.
Pâna de curând se considera ca Partidul Comunist este liderul incontestabil al cursei, însa ultimele sondaje de opinie arata ca democrat-liberalii [i-au consolidat pozi]iile. Este adev\rat ca pâna la alegerile din 28 noiembrie lucrurile se mai pot schimba, însa exper]ii sunt de p\rere c\, indiferent care va fi distribu]ia de for]e în noul parlament, Moscova nu trebuie sa spere sa readuca Republica Moldova în cercul s\u apropiat.
În finalul articolului, Nezavisimaia Gazeta precizeaza ca joi Mihai Ghimpu a aten]ionat din nou Rusia s\-[i retraga trupele din Transnistria.

Vezi si

Trei răniți într-un atac cu cuțitul în Franța, la metroul din Lyon

Trei persoane au fost rănite duminică într-un atac cu armă albă în metroul din orașul …