Monday , November 28 2022

Nave NATO au lasat 61 de emigranti africani sa moara de sete si de foame în Marea Mediterana

Zeci de emigran]i africani au fost l\sa]i s\ moar\ în Marea Mediteran\ dup\ ce aeronave [i nave militare europene [i ale NATO au ignorat strig\tele lor de ajutor, relateaz\ The Guardian, în edi]ia electronic\.
O nav\ care transporta 72 de pasageri, dintre care 22 de femei [i doi copii mici, precum [i refugia]i politici, a întâmpinat probleme la sfâr[itul lui martie, dup\ ce a plecat din Tripoli la 25 martie cu destina]ia Lampedusa. În pofida semnalelor de alarm\ emise c\tre coasta italian\ [i a contactului navei cu un elicopter militar [i o nav\ NATO, niciun efort de salvare nu a avut loc.
Doar 11 pasageri au supravie]uit acestei experien]e, restul murind de sete [i de foame, dup\ ce nava lor a fost l\sat\ s\ pluteasc\ în deriv\ timp de 16 zile. “În fiecare diminea]\ ne trezeam [i g\seam alte cadavre, pe care le l\sam 24 de ore, dup\ care le aruncam peste bord”, a declarat Abu Kurke, unul dintre supravie]uitori.
Emigran]ii au folosit telefonul prin satelit al navei pentru a-l contacta la Roma pe p\rintele Moses Zerai, pre[edintele organiza]iei Habeshia pentru drepturile refugia]ilor, care a contactat, la rândul s\u, paza de coast\ italian\. Aceasta l-a asigurat pe Zerai c\ a fost emis\ o alert\. La scurt timp dup\ aceea, un elicopter militar a ap\rut deasupra navei, iar pilo]ii le-au aruncat sticle cu ap\ [i pachete de biscui]i [i le-au transmis s\ î[i p\streze pozi]ia pân\ la venirea unei b\rci de salvare. Aceasta îns\ nu a venit, iar ulterior, în jurul datei de 27 martie, nava a intrat în deriv\, r\mânând f\r\ combustibil.
La un moment dat, la 29 sau 30 martie, ambarca]iunea a ajuns în apropierea unui portavion al NATO, cel mai probabil portavionul francez Charles de Gaulles. Potrivit supravie]uitorilor, dou\ avioane au decolat de pe portavion [i au survolat ambarca]iunea dar nu a venit niciun ajutor. F\r\ provizii, combustibil sau mijloace de pentru a contacta lumea exterioar\, ei au început s\ moar\ unul câte unul de sete [i de foame.
“Am salvat o sticl\ de ap\ de la elicopter pentru cei doi copii, [i i-am hr\nit chiar dup\ ce p\rin]ii lor au decedat”, a declarat Kurke, care a supravie]uit bându-[i propria urin\ [i mâncând dou\ tuburi de past\ de din]i. “Dup\ dou\ zile, copiii au murit pentru c\ erau prea mici.
La 10 aprilie, nava a e[uat pe o plaj\ din apropierea ora[ului libian Zlitan, lâng\ Misrata. Dintre cei 72 de emigran]i care s-au îmbarcat la Tripoli, numai 11 mai erau în via]\, iar unul dintre ei a decedat aproape imediat ce au ajuns la ]\rm. Un alt supravie]uitor a murit la scurt timp în închisoare, dup\ ce for]ele lui Muammar Kadhafi i-au arestat [i i-au de]inut patru zile.

Vezi si

VIDEO. Violențe la Bruxelles după victoria Marocului asupra Belgiei la Mondiale

Fanii marocani au făcut haos pe străzile din Bruxelles după victoria echipei lor contra Belgiei …