Thursday , December 7 2023

Mauritania, tara unde femeile sunt îngrasate pentru a fi frumoase

În Mauritania, unde obezitatea este un criteriu de frumuse]e la femei, conform tradi]iei, fetele sunt hr\nite [i îngr\[ate înc\ din fraged\ copil\rie. Guvernul încearc\ ast\zi s\ schimbe mentalit\]ile [i previne asupra riscurilor asociate obezit\]ii, scrie cotidianul Le Parisien.

Gr\simea este un criteriu de frumuse]e, de s\n\tate [i de reu[it\ în societate, în timp ce fetele slabe, considerate inferioare, atrag oprobriul asupra familiei. Astfel, pentru a nu fi ar\tate cu degetul, familiile î[i îngra[\ fetele cu lapte de c\mil\. Se spune c\ unele ar folosi chiar [i produse chimice de uz veterinar. Unele fete se îmboln\vesc. Dac\ refuz\ s\ m\nânce, sunt b\tute cu b\]ul.

În 2008, 38% dintre femeile între 15 [i 49 de ani au fost hr\nite cu for]a [i 70% dintre ele spun c\ nu le pare r\u.

Majoritatea femeilor din Mauritania sufer\ de hipertensiune, diabet [i probleme cardiace. Când se apropie de 40 de ani, unele nu se mai pot nici mi[ca.

De câ]iva ani, o campanie de informare încearc\ s\ înl\ture aceast\ tradi]ie sinistr\. Potrivit unui studiu realizat în 2007 de asocia]ia “Social Solidarity”, numai 7% dintre fetele de la ora[ ar fi hr\nite cu for]a, fa]\ de 75% la ]ar\. În prezent, tot mai multe fete lucreaz\ [i merg la [coal\, iar serialele libaneze de la televizor impun un nou criteriu de frumuse]e: s\ fie slabe.

Vezi si

Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și pantofilor nevânduți

Parlamentul European şi statele membre UE au ajuns marţi la un acord vizând interzicerea distrugerii …