Monday , May 27 2024

Masurile disperate de represiune ale lui Putin

Vladimir Putin

În Rusia de azi, chiar dac\ “treci pe verde” po]i intra în bucluc. Sâmb\ta trecut\, liderul opozi]iei, Boris Nem]ov, fost vicepremier [i poten]ial candidat la pre[edin]ie, a fost ridicat de poli]ie în timp ce se îndrepta pe jos spre Pia]a Triumfalnaia în drum spre un miting pro-democra]ie, înc\lcându-se astfel dreptul cet\]enilor ru[i de a se aduna în mod pa[nic, garantat de articolul 31 din Constitu]ie, scrie Vladimir Kara-Murza Jr., liderul mi[c\rii de opozi]ie “Solidaritatea”, în cotidianul Wall Street Journal de joi.
Nem]ov a fost înconjurat de poli]i[ti înarma]i care l-au apucat de ambele bra]e, l-au aruncat într-o dub\ [i l-au condus la sec]ia din apropiere de Tverskoi. Acolo, într-o camer\ împodobit\ cu portretele [efilor poli]iei secrete a lui Stalin, Lavrenti Beria [i Nikolai Ejov, el a fost acuzat c\ “împiedic\ activitatea poli]iei”, un delict pentru care se prime[te o pedeaps\ cu închisoarea de 15 zile.
Dup\ ce a astupat gura mass-media, a subjugat parlamentul [i a restric]ionat participarea opozi]iei la alegeri, se p\rea c\ Kremlinul mai putea face ceva pentru a-[i consolida autoritatea. Ultimul drept de care dispuneau cet\]enii Rusiei era cel garantat de articolul 31 din Constitu]ie care prevede c\ ru[ii pot “s\ se adune în mod pa[nic, f\r\ arme, s\ organizeze reuniuni, mitinguri, demonstra]ii, mar[uri [i pichet\ri”. Pentru a celebra acest drept activi[tii pro-democra]ie se adun\ la Triumfalnaia în ultima zi a fiec\rei luni de 31 de zile.
Ocazia nu este una a politicii partizane: oameni de dreapta [i de stânga se reunesc într-un efort de a sus]ine libertatea de întrunire. [i de fiecare dat\, p\rând c\ rateaz\ ironia, autorit\]ile împr\[tie aceste raliuri prin for]\. La 31 iulie, protestatarii din Triumfalnaia s-au întâlnit pentru a zecea oar\ cu trupele Ministerului de Interne, iar pân\ sâmb\t\ seara zeci de persoane i s-au al\turat lui Nem]ov în deten]ie.
Nu exist\ nicio îndoial\ c\ la 31 august activi[tii din opozi]ie se vor confrunta, din nou, cu bastoanele poli]iei în Triumfalnaia. Îns\ aceast\ tactic\ dur\ nu poate duce guvernul prea departe. Cordoanele poli]iei nu îi pot împiedica pe ru[i s\ devin\ din ce în ce mai con[tien]i c\ problemele lor de zi cu zi, printre care corup]ia endemic\, rata ridicat\ a [omajului, înc\lc\rile drepturilor de proprietate, poluarea mediului [i “botezul” din armat\, nu pot fi abordate de un sistem autoritar.
Ar trebui s\ devin\ deci un motiv de îngrijorare pentru autorit\]i c\, potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de Centrul Levada, 37% dintre ru[i simpatizeaz\ cu protestatarii pro-democra]ie.  (Agerpres)

Vezi si

Trei răniți într-un atac cu cuțitul în Franța, la metroul din Lyon

Trei persoane au fost rănite duminică într-un atac cu armă albă în metroul din orașul …