Friday , December 1 2023

Mario Vargas Llosa: Fundamentalismul islamic a înlocuit comunismul ca inamic al democratiei

Scriitorul peruvian Mario Vargas Llosa, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur\ în 2010, a declarat, sâmb\t\, c\ fundamentalismul islamic a înlocuit comunismul ca principal du[man al democra]iei, relateaz\ AFP.

“Cultura libert\]ii are în continuare du[mani, [i sunt du[mani extrem de periculo[i: comunismul a fost înlocuit de fundamentalismul islamic ca principal du[man al culturii democra]iei în lumea de ast\zi”, a spus el, într-o interven]ie sus]inut\ la încheierea unui forum interna]ional privind politicile publice.

Vargas Llosa consider\ c\ extremismul islamic “nu este la fel de puternic cum a fost Uniunea Sovietic\, dar este o provocare, deoarece militan]ii fanatici sunt convin[i c\, prin distrugerea culturii occidentale [i a tot ceea ce reprezint\ aceasta, vor ajunge în Paradis”.

“Fanaticul religios este extrem de periculos, deoarece este dispus s\-[i sacrifice via]a în numele modelului în care crede”, a ad\ugat el.

Mario Vargas Llosa a fost invitat în Chile de centrul de reflec]ie cu orientare de dreapta Libertad y Desarrollo (Libertate [i dezvoltare), care a marcat 20 de ani de la înfiin]are.

“Integrismul islamic, care a ucis mai mul]i mulsulmani decât p\gâni sau cre[tini, reprezint\ o minoritate [i este bazat pe convingeri politice [i religioase care sunt atât de anacronice [i incompatibile cu modernitatea, încât nu vor putea învinge cultura occidental\”, a spus el.

“Dar trebuie s\ [tim s\ ne ap\r\m, pentru a nu permite ca, prin utilizarea institu]iilor libert\]ii, ei s\ se infiltreze în societ\]ile noastre [i s\ semene teroarea”, a ad\ugat Vargas Llosa, subliniind îns\ c\ lupta democra]iilor împotriva extremismului nu trebuie s\ duc\ la înc\lcarea libert\]ilor.

“Teroarea a f\cut deseori democra]iile s\ renun]e la cuceriri democratice fundamentale, dar nu putem permite acest lucru. Democra]ia nu poate începe s\ foloseasc\ armele terori[tilor”, a ad\ugat scriitorul peruvian.

Vezi si

Henry Kissinger, diplomat american și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a murit la 100 de ani

Marele diplomat Henry Kissinger, ale cărui roluri de consilier pentru securitate națională și secretar de …