Thursday , November 30 2023

La noua ani de la atentatele din 11 septembrie, acuzatii asteapta înca sa fie judecati

Cei cinci b\rba]i acuza]i c\ au organizat atentatele de la 11 septembrie din Statele Unite, în urm\ cu nou\ ani, sunt bloca]i într-o gaur\ neagr\ judiciar\ în care ar putea r\mâne pentru mult timp de acum înainte, la aproape doi ani de la alegerea pre[edintelui american Barack Obama, relateaz\ AFP.
Tribunalul militar de excep]ie de la baza Guantanamo sau tribunalul federal din Statele Unite? Întrebarea nu a fost înc\ tran[at\ dup\ [ase luni de administra]ia Obama, care anun]ase mai întâi în noiembrie un proces în fa]a unui tribunal de drept comun în centrul ora[ului New York, înainte de a renun]a.
“Examinarea (op]iunilor) continu\”, a declarat pentru AFP un oficial din cadrul administra]iei americane.
“S\ fim reali[ti, nu se va întâmpla nimic înainte de alegerile “legislative din 2 noiembrie, în care Partidul Democrat ar urma s\ piard\ mai multe locuri, explic\ Andrea Prasow, specialist în terorism pentru organiza]ia de ap\rare a drepturilor omului Human Rights Watch.
Cei cinci b\rba]i, între care Khalid Sheikh Mohammed, creierul autoproclamat al atentatelor, pe care Statele Unite îl de]in de opt ani, nu sunt în prezent trimi[i în fa]a niciunei jurisdic]ii.
Pentru a comp\rea în fa]a unui tribunal newyorkez, cum anun]ase administra]ia Obama cu mare pomp\ în noiembrie 2009, procurorii militari au ridicat acuza]iile împotriva lor în fa]a tribunalelor militare de excep]ie de la Guantanamo.
Deci, concret, cei cinci acuza]i “sunt de]inu]i ca ceilal]i, la Guantanamo, ca prizonieri de r\zboi, combatan]i inamici ilegali”, observ\ Suzanne Lachelier, avocat militar care îl ap\r\ pe unul dintre ei, Ramzi ben al-Shaiba.
“Procurorii militari continu\ s\ preg\teasc\ dosarul acestora, dar nu pot face nimic pentru c\ nu exist\ buget”, adaug\ avocatul, amintind c\ ea [i colegii ei [i-au p\strat dreptul de a-[i întâlni clien]ii.
Presat\ de conservatori, Casa Alb\ ar putea da înapoi [i decide în final s\ organizeze acest lung proces foarte a[teptat în fa]a unei jurisdic]ii de excep]ie, în acest caz probabil la Guantanamo.
În acela[i fel, sauditul Abd al-Rahim al-Nashiri, principalul suspect al atentatului împotriva navei americane USS Cole în 2000, nu a fost trimis în fa]a niciunei jurisdic]ii.
În februarie 2009, Pentagonul a suspendat acuza]iile împotriva lui, pentru a se conforma cererii noului pre[edinte democrat, în timp ce judec\torul militar desemnat s\ se ocupe de dosar refuza s\ suspende procedurile. Într-un document juridic de la sfâr[itul lui august, administra]ia d\dea asigur\ri c\ nicio acuza]ie nu mai este formulat\ împotriva lui al-Nashiri [i nici nu va fi formulat\ într-un viitor apropiat”.
Iar ace[ti de]inu]i nu sunt singurii dintre cei 14 “de mare importan]\”, care au trecut prin închisorile CIA înainte de a ap\rea în septembrie 2006 la Guantanamo [i care nu sunt cerceta]i în alt\ parte.
Ru[ine na]ional\ pentru unii, camuflare interna]ional\ pentru al]ii, întârzierea de peste 18 luni de când Barack Obama a preluat func]ia de pre[edinte este în continuare criticat\.
Suzanne Lachelier denun]\ ezit\rile unei administra]ii c\reia “îi este team\ c\ ar putea fi acuzat\ c\ influen]eaz\ tribunalele” în timp ce procedurile au fost deja “politizate la cel mai înalt nivel”. Dar “este aceasta o b\t\lie pe care administra]ia vrea s\ o dea, când sunt atâtea alte subiecte asupra c\rora” au nevoie de republicani, se întreab\ ea.
“La atâ]ia ani dup\, cred c\ nu pu]ini oameni au acceptat ideea c\ procesul nu va avea loc niciodat\”, recunoa[te Andrea Prasow.

Vezi si

Henry Kissinger, diplomat american și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a murit la 100 de ani

Marele diplomat Henry Kissinger, ale cărui roluri de consilier pentru securitate națională și secretar de …