Friday , March 24 2023

La noua ani de la atentatele din 11 septembrie, acuzatii asteapta înca sa fie judecati

Cei cinci b\rba]i acuza]i c\ au organizat atentatele de la 11 septembrie din Statele Unite, în urm\ cu nou\ ani, sunt bloca]i într-o gaur\ neagr\ judiciar\ în care ar putea r\mâne pentru mult timp de acum înainte, la aproape doi ani de la alegerea pre[edintelui american Barack Obama, relateaz\ AFP.
Tribunalul militar de excep]ie de la baza Guantanamo sau tribunalul federal din Statele Unite? Întrebarea nu a fost înc\ tran[at\ dup\ [ase luni de administra]ia Obama, care anun]ase mai întâi în noiembrie un proces în fa]a unui tribunal de drept comun în centrul ora[ului New York, înainte de a renun]a.
“Examinarea (op]iunilor) continu\”, a declarat pentru AFP un oficial din cadrul administra]iei americane.
“S\ fim reali[ti, nu se va întâmpla nimic înainte de alegerile “legislative din 2 noiembrie, în care Partidul Democrat ar urma s\ piard\ mai multe locuri, explic\ Andrea Prasow, specialist în terorism pentru organiza]ia de ap\rare a drepturilor omului Human Rights Watch.
Cei cinci b\rba]i, între care Khalid Sheikh Mohammed, creierul autoproclamat al atentatelor, pe care Statele Unite îl de]in de opt ani, nu sunt în prezent trimi[i în fa]a niciunei jurisdic]ii.
Pentru a comp\rea în fa]a unui tribunal newyorkez, cum anun]ase administra]ia Obama cu mare pomp\ în noiembrie 2009, procurorii militari au ridicat acuza]iile împotriva lor în fa]a tribunalelor militare de excep]ie de la Guantanamo.
Deci, concret, cei cinci acuza]i “sunt de]inu]i ca ceilal]i, la Guantanamo, ca prizonieri de r\zboi, combatan]i inamici ilegali”, observ\ Suzanne Lachelier, avocat militar care îl ap\r\ pe unul dintre ei, Ramzi ben al-Shaiba.
“Procurorii militari continu\ s\ preg\teasc\ dosarul acestora, dar nu pot face nimic pentru c\ nu exist\ buget”, adaug\ avocatul, amintind c\ ea [i colegii ei [i-au p\strat dreptul de a-[i întâlni clien]ii.
Presat\ de conservatori, Casa Alb\ ar putea da înapoi [i decide în final s\ organizeze acest lung proces foarte a[teptat în fa]a unei jurisdic]ii de excep]ie, în acest caz probabil la Guantanamo.
În acela[i fel, sauditul Abd al-Rahim al-Nashiri, principalul suspect al atentatului împotriva navei americane USS Cole în 2000, nu a fost trimis în fa]a niciunei jurisdic]ii.
În februarie 2009, Pentagonul a suspendat acuza]iile împotriva lui, pentru a se conforma cererii noului pre[edinte democrat, în timp ce judec\torul militar desemnat s\ se ocupe de dosar refuza s\ suspende procedurile. Într-un document juridic de la sfâr[itul lui august, administra]ia d\dea asigur\ri c\ nicio acuza]ie nu mai este formulat\ împotriva lui al-Nashiri [i nici nu va fi formulat\ într-un viitor apropiat”.
Iar ace[ti de]inu]i nu sunt singurii dintre cei 14 “de mare importan]\”, care au trecut prin închisorile CIA înainte de a ap\rea în septembrie 2006 la Guantanamo [i care nu sunt cerceta]i în alt\ parte.
Ru[ine na]ional\ pentru unii, camuflare interna]ional\ pentru al]ii, întârzierea de peste 18 luni de când Barack Obama a preluat func]ia de pre[edinte este în continuare criticat\.
Suzanne Lachelier denun]\ ezit\rile unei administra]ii c\reia “îi este team\ c\ ar putea fi acuzat\ c\ influen]eaz\ tribunalele” în timp ce procedurile au fost deja “politizate la cel mai înalt nivel”. Dar “este aceasta o b\t\lie pe care administra]ia vrea s\ o dea, când sunt atâtea alte subiecte asupra c\rora” au nevoie de republicani, se întreab\ ea.
“La atâ]ia ani dup\, cred c\ nu pu]ini oameni au acceptat ideea c\ procesul nu va avea loc niciodat\”, recunoa[te Andrea Prasow.

Vezi si

Ungaria anunță că nu îl va aresta pe Vladimir Putin dacă liderul rus va vizita țara vecină

Ungaria nu îl va aresta pe preşedintele rus Vladimir Putin dacă acesta ar intra pe …