Monday , May 20 2024

Israelul mai dispune doar de câteva zile pentru a ataca centrala de la Bushehr

Fostul ambasador american la ONU, John Bolton

Fostul ambasador american la ONU, John Bolton , estimeaz\ c\ Israelul are la dispozi]ie câteva zile pentru a lansa un atac militar împotriva centralei nucleare de la Bushehr, în sudul Iranului, [i a împiedica Teheranul s\ dispun\ de o central\ nuclear\ în stare de func]ionare, relateaz\ AFP.
Punerea în func]iune a centralei, construite cu ajutorul Rusiei, este prev\zut\ la 21 august. La aceast\ dat\, Rusia a anun]at c\ va lansa tehnic prima central\ nuclear\ iranian\, prin înc\rcarea combustibilului în reactor.
Va fi prea târziu, a avertizat John Bolton, pentru Israel s\ lanseze un atac militar împotriva instala]iei, care ar putea produce radia]ii ce ar putea afecta popula]ia civil\.
“Odat\ ce uraniul, odat\ ce combustibilul va fi foarte aproape de reactor, [i f\r\ nicio îndoial\ atunci când va fi în reactor, un atac va însemna emana]ii de radia]ii”, a declarat el pentru postul de televiziune Fox Business Network.
“Prin urmare, dac\ Israelul trebuie s\ întreprind\ ceva împotriva (centralei de la) Bushehr, arunci va trebui s\ fac\ acest lucru în urm\toarele zile”, a ad\ugat el, ar\tându-se sceptic fa]\ de aceast\ eventualitate.
Întrebat în leg\tur\ cu posibilitatea acestui atac israelian, John Bolton a r\spuns: “nu cred acest lucru, cred c\ au ratat ocazia”. În absen]a unui atac israelian, “Iranul va dispune de ceva ce niciun alt inamic al Israelului sau Statelor Unite nu posed\, respectiv un reactor nuclear în stare de func]ionare”.
Fostul ambasador, un personaj controversat, a criticat rolul Rusiei în construirea centralei.
Iranul a anun]at luni construirea unei noi instala]ii pentru îmbog\]irea uraniului în 2011 [i a promulgat o lege care constrânge Guvernul s\ continue îmbog\]irea uraniului [i s\ limiteze cooperarea cu Agen]ia Interna]ional\ pentru Energie Atomic\.
La 9 iunie, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o nou\ rezolu]ie înso]it\ de sanc]iuni, reafirmând c\ Teheranul trebuie s\ î[i suspende orice activitate de îmbog\]ire [i s\ nu construiasc\ o nou\ instala]ie.

Vezi si

Oficial iranian: Președintele și ministrul de externe au murit în accident

Președintele Raisi și ministrul de externe au murit într-un accident de elicopter, a declarat un …