Monday , May 20 2024

China si Europa concureaza pentru autobuzul viitorului

Autobuzul viitorului va merge pe deasupra celorlalte masini de pe sosea

Într-o ]ar\ cu peste 1,3 miliarde de locuitori, gestionarea sistemului de transport public în anumite zone este un adev\rat haos. Pentru a rezolva problema, China va pune la punct o serie de hibrizi, un nou mijloc de transport între autobuz [i tren, care se deplaseaz\ deasupra traficului auto. Cu ajutorul [inelor, noile vehicule vor circula pe rute suspendate, deasupra ma[inilor care vor rula pe dedesubt, informeaz\ mar]i ziarul La Razon.
China a decis s\ se pun\ la zi cu transportul din marile ora[e, cu ajutorul unui proiect revolu]ionar pentru acest sector care a fost prezentat la cea de-a XIII-a Expozi]ie Interna]ional\ de înalt\ tehnologie de la Beijing care a avut loc în mai. Va fabrica astfel autobuze gigat care vor c\l\tori pe [ine în timp ce restul traficului se va desf\[ura pe dedesubt.
Sistemul este pe bazat pe [ine suspendate care vor începe s\ fie instalate la sfâr[itul acestui an în districtul Mentougou (capital\). Proiectul va fi realizat de compania Shenzhen Huashi Future Partking Equipment.
Vehiculele, de [ase metri l\]ime [i patru în\l]ime, vor transporta circa 1.200 de persoane cu o vitez\ de 40 km/h. Vor func]iona cu energie electric\ [i panouri solare, un adev\rat ‘respiro’ pentru mediul înconjur\tor, iar sta]iile prin care vor trece noile mijloace de transport se vor construi pe platforme de cele dou\ p\r]i ale str\zilor.
Unul din punctele forte ale acestui proiect este costul de fabrica]ie [i de instalare a fiec\rui tronson: 40 de kilometri vor costa 10 la sut\ din costul unui metrou. Compania care dezvolt\ proiectul sper\ de asemenea c\ noul mijloc de transport s\ diminueze cu între 20 [i 30 la sut\ ambuteiajele.
Proiectul chinez nu este îns\ singurul de acest gen care se dezvolt\ în lume. Are concuren]\ [i înc\ una serioas\. Precum Asocia]ia Interna]ional\ a Transportului Public (UITP, em englez\), care lucreaz\ la un model pe care sper\ s\-l lanseze în 2020. Proiectul face parte din programul ‘Sistem de Autobuze Europene ale Viitorului’, menit s\ armonizeze transportul urban la cerin]ele secolului XXI.
Printre nout\]i figureaz\ o nou\ tehnologie destinat\ s\ transporte pân\ la 120 de persoane cât mai comod posibil. În afar\ de faptul c\ se conduce singur, prin intermediul unei camere care ‘va citi’ semnele [i m\rcile traseului, autobuzul viitorului va dispune de un sistem de para[ocuri specializat în reducerea daunelor în cazul unei eventuale loviri.
{i, desigur, va fi ecologic. Cel mai probabil va folosi un combustibil liber de emisii de CO2 sau o baterie electric\.

Vezi si

Oficial iranian: Președintele și ministrul de externe au murit în accident

Președintele Raisi și ministrul de externe au murit într-un accident de elicopter, a declarat un …