Tuesday , December 5 2023

Barack Obama neaga ca ar vrea sa îl înlocuiasca pe Joe Biden cu Hillary Clinton în 2012

Pre[edintele american, Barack Obama, neag\ c\ ar avea inten]ia de a-i cere lui Hillary Clinton s\ candideze pentru postul de vicepre[edinte al SUA al\turi de el în 2012, calificând acest zvon drept “total f\r\ fundament” într-un interviu, din care au fost publicate mar]i extrase, citate de AFP.

Întrebat de jurnali[tii revistei “National Journal” în leg\tur\ cu aceast\ informa]ie care circul\ de câteva s\pt\mâni la Washington [i a fost formulat\ de celebrul ziarist care s-a ocupat de cazul Watergate, Bob Woodward, Obama a precizat mai întâi c\ nu s-a hot\rât înc\ dac\ va mai candida la alegeri în 2012.

“În orice caz, nu am luat nici o decizie în mod oficial”, a declarat pre[edintele american, în condi]iile în care Constitu]ia american\ îi d\ posibilitatea de a candida pentru un al doilea [i ultim mandat de patru ani. Obama “crede c\ are înc\ multe lucruri de f\cut”, potrivit acestuia.

Întrebat în leg\tur\ cu posibilitatea de a alege pentru preziden]ialele din 2012 un tandem cu Hillary Clinton – fosta sa rival\ în cursa pentru nominalizarea din partea democra]ilor [i care conduce în prezent diploma]ia american\ – , în locul vicepre[edintelui actual Joe Biden, Obama a r\spuns c\ aceast\ ipotez\ este “total f\r\ fundament”.

Cei doi fo[ti senatori “fac o munc\ formidabil\ acolo unde sunt”, a subliniat pre[edintele.

În leg\tur\ cu alegerile legislative de la mijlocul mandatului, care domin\ agenda sa (el va începe miercuri un turneu de patru zile în vestul ]\rii pentru sus]inerea candida]ilor democra]i la scrutinul din 2 noiembrie), Obama a p\rut s\ ia act de probabilitatea ca opozi]ia republican\ s\ î[i consolideze for]ele.

Democra]ii de]in majoritatea în Camera Reprezentan]ilor, care va fi reînnoit\ complet în dou\ s\pt\mâni, ca [i în Senat, unde va fi pus\ în joc o treime din mandate. Dar sondajele preconizeaz\ o înfrângere în seara scrutinului.

Republicanii se folosesc de nemul]umirea popular\ privind situa]ia îngrijor\toare în domeniul locurilor de munc\, sperând s\ ob]in\ controlul în cel pu]in una din Camere, ceea ce le-ar permite s\ blocheze reformele sus]inute de Obama.

Potrivit acestuia din urm\, americanii “vor ca locuitorii din Washington s\ se comporte ca ni[te adul]i [i s\ încerce s\ rezolve probleme în loc s\ marcheze puncte (politice)”.

Mar]i, într-un interviu cu jurnali[ti din presa hispanic\, pre[edintele american [i-a exprimat regretul c\ republicanii, de la sosirea lui la putere la începutul anului 2009, au “refuzat s\ coopereze” cu democra]ii din Congres.

“Sper ca dup\ alegeri, oricare ar fi rezultatele, partidul republican s\ admit\ c\ nu poate r\mâne pe margine [i c\ trebuie s\ participe la g\sirea unei solu]ii la problemele care afecteaz\ de mult timp Statele Unite”, a precizat el.

Dup\ alegeri, ei vor fi creat a[tept\ri puternice [i mai mult\ putere înseamn\ mai multe responsabilit\]i”, a subliniat pre[edintele, apreciind c\ americanii vor “cere din partea lor s\ înceap\ s\ rezolve problemele [i s\ evite politica de dragul politicii”.

Vezi si

VIDEO. Cutremur de 5.1 în Turcia, resimțit la Istanbul. Oamenii au ieșit pe străzi

Un cutremur cu magnitudinea 5,1, cu epicentrul în Marea Marmara, a lovit luni Golful Gemlik, …