Tuesday , June 18 2024

Autoritatile chiliene încep luni forarea unui put pentru eliberarea minerilor blocati în subteran

.

S\parea unui pu] de ajutor pentru scoaterea celor 33 de mineri bloca]i de la începutul lunii august la 700 de metri sub p\mânt, în nordul statului Chile, va începe luni, dar Guvernul continu\ s\ analizeze [i alte posibile solu]ii mai rapide, transmite AFP.
Utilajele de excavare de produc]ie australian\ Strata 950 sunt în curs de instalare, iar echipele de interven]ie inten]ioneaz\ s\ le pun\ în func]iune luni diminea]\, urmând s\ foreze timp de trei sau patru luni pentru a ajunge la minerii bloca]i în subteran.
Coordonatorul lucr\rilor, inginerul Andre Sougarret, a precizat c\ “tunelul (…) spre refugiul (unde se afl\ minerii) va coborî la 702 metri în linie dreapt\”.
Pu]ul, cu un diametru de 66 de centimetri, urmeaz\ s\ permit\ ie[irea la suprafa]\ a minerilor, r\ma[i în subteran în urm\ cu 23 de zile, dup\ o aluncare de teren în mina de aur [i cupru de la San Jose, situat\ la 800 de kilometri de Santiago.
Minerii sunt informa]i în leg\tur\ cu durata opera]iunilor, potrivit autorit\]ilor.
Cinci dintre ei au prezentat deja semne de “depresie”, dar starea lor s-a îmbun\t\]it, a anun]at sâmb\t\ ministrul S\n\t\]ii, Jaime Manalich, precizând c\ restul grupului are moralul foarte ridicat, potrivit imaginilor video difuzate de posturile de televiziune.
“Pentru aceste persoane care erau mai izolate [i comunicau mai pu]in (decât restul grupului), furnizarea de alimente, primirea ve[ti de la familiile lor (prin sonde) [i repartizarea în 11 grupuri de câte trei, în care unii trebuie s\ aib\ grij\ de al]ii, au dat rezultate extraordinare”, a spus el.
Pentru a-i men]ine ocupa]i pe oamenii bloca]i în subteran, ministrul Minelor, Laurence Golborne, a declarat c\ “duminic\ va exista o comunicare între fiecare miner [i un membru al familiei sale, pentru ca ei s\ poat\ vorbi cel pu]in un minut [i s\ aib\ un contact personal”.
De asemenea, el a prezentat presei mai multe obiecte care vor fi trimise în subteran în zilele urm\toare: aparate MP3 cu c\[ti, un proiector pentru a urm\ri înregistr\ri video, inclusiv meciuri de fotbal, jocuri de zaruri, îmbr\c\minte [i [osete cu fir de cupru care protejeaz\ împotriva bacteriilor.
În paralel cu punerea în func]iune a excavatorului, Guvernul analizeaz\ eventuale solu]ii mai rapide.
Potrivit ziarului La Tercera, pre[edintele chilian Sebastian Pinera exercit\ presiuni asupra autorit\]ilor locale, insistând ca minerii s\ fie adu[i la suprafa]\ pân\ la 18 septembrie, ziua Bicentenarului independen]ei statului Chile.
Mai mul]i tehnicieni au men]ionat posibilitatea extinderii unuia dintre cele trei pasaje înguste deja s\pate, ajungând pân\ la 600 de metri adâncime, la nivelul unui atelier. Celelalte dou\ pasaje, de 700 de metri lungime, sunt folosite pentru a permite trimiterea de alimente [i scrisori minerilor.
“Putem s\ folosim echipamente de forare cu diametru mai mare, pentru a extinde unul dintre pasajele deja existente”, a declarat unul dintre directorii companiei Geotec, Walter Herrera, ad\ugând c\ forajul s-ar putea încheia în circa dou\ luni.
Minerii pot s\ se deplaseze pân\ la atelier, deoarece accesul la aceast\ zon\ nu a fost obstruc]ionat.
Potrivit ministrului Minelor, al treilea pasaj va fi l\rgit cu 10-30 de centimetri, pentru a trimite obiecte “de dimensiuni mai mari”. Într-o a doua faz\, se vor face analize care s\ stabileasc\ dac\ acesta trebuie m\rit [i mai mult pentru a permite scoaterea minerilor.
“Pre[edintele Pinera ne-a îns\rcinat s\ g\sim solu]ii mai rapide, am trecut în revist\ zece op]iuni diferite, care sunt examinate de tehnicieni ai ENAP (compania petrolier\ public\) [i Codelco (compania minier\ public\), dar, pentru moment, nu avem alt\ solu]ie”, a spus el, la postul Radio Cooperativa.

Vezi si

Statele UE nu au ajuns încă la un acord privind numirea Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene

Liderii UE nu au ajuns încă la o decizie cu privire la un al doilea …

error: