Tuesday , March 5 2024

Alegeri parlamentare anticipate în R. Moldova la 21 noiembrie

Marian Lupu, presedintele Partidului Democrat, a anuntat data alegerilor din R. Moldova

Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova vor avea loc la 21 noiembrie, a declarat miercuri preşedintele Partidului Democrat, Marian Lupu, dup\ o şedin]\ a Alian]ei pentru Integrare European\.

Pân\ atunci, preşedintele interimar Mihai Ghimpu urmeaz\ s\ dizolve parlamentul, cu cel pu]in 60 de zile înainte, dar nu înainte de a primi un aviz al Cur]ii Constitu]ionale în acest sens.

Mihai Ghimpu a confirmat c\ s-a stabilit data de 21 noiembrie drept ziua alegerilor anticipate, dar a men]ionat c\, pân\ la urm\, decizia r\mâne la discre]ia sa şi nu a exclus c\ ar putea amâna cu o s\pt\mân\-dou\ data alegerilor, în cazul în care apar evenimente neprev\zute. ‘R\mâne la discre]ia preşedintelui, în dependen]\ de problemele pe care le avem. Noi am discutat şi am ajuns la în]elegerea c\ 21 noiembrie s\ fie data alegerilor, dar situa]ia e de aşa natur\ c\ pot s\ apar\ diferite motive de a amâna’, a declarat Ghimpu.  În acelaşi timp, premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat a spus c\ el opteaz\ ca fiecare partid membru al AIE s\ mearg\ de sine st\t\tor la alegeri.  Pe de alt\ parte, liderul Alian]ei Moldova Noastr\, Serafim Urecheanu, a reiterat pozi]ia sa ca cele patru componente ale AIE s\ participe pe o list\ comun\ la alegeri. În plus, Urecheanu a spus c\ el a optat pentru desf\şurarea alegerilor la finele lunii decembrie, dar c\ se va conforma deciziei comune.  Actualul legislativ de la Chişin\u, format în urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, urmeaz\ a fi dizolvat, în conformitate cu prevederile constitu]ionale, deoarece nu a reuşit s\ aleag\ şeful statului.

Vezi si

Rusia a înregistrat în februarie cea mai mare rată a pierderilor în rândul trupelor sale de la începutul războiului

Mai mulți soldați ruși au fost uciși și răniți zilnic în Ucraina în luna februarie …