Saturday , April 13 2024

35 % dintre români nu vor da niciun ban pe cadourile de Craciun

Aproximativ 35,1% dintre românii care au r\spuns întreb\rilor unui sondaj realizat pentru Wall Street Journal de c\tre GfK CR Academy Bruxelles nu inten]ioneaz\ s\ dea în acest an nici un ban pe cadourile de Cr\ciun. Spre deosebire de ace[tia, 44,65% inten]ioneaz\ s\ cheltuiasca între 1-50 de euro, 11,9%, între 51 [i 100 de euro, 6,73% între 101 [i 250 de euro, [i 1,51% între 251 [i 500 de euro.

De asemenea, 66,62% dintre românii chestiona]i sunt de p\rere c\ vor cheltui mai pu]ini bani pe cadouri în acest an prin compara]ie cu trei ani în urm\, spre deosebire de 19,74% care estimeaz\ c\ vor cheltui cam aceea[i sum\ [i de 13,64% care estimeaz\ c\ vor cheltui mai mul]i bani.
În ceea ce prive[te locul de unde vor cump\ra cadourile, românii opteaz\ pentru un magazin mare, un supermarket sau un hypermarket. Astfel, 71, 02% sus]in c\ î[i vor face cump\r\turile într-un astfel de magazin, spre deosebire de doar 15,77% care vor alege un magazin mic [i specializat, de 5.97 % care vor prefera târgurile de cadouri de Cr\ciun [i de 2,27% care vor alege varianta online. Cifrele din acest an nu difer\ foarte mult de situa]ia de acum trei ani, dinainte de criz\, când 66% dintre românii chestiona]i sus]in c\ au cump\rat din marile magazine [i 20,74% din magazinele mici, specializate.
În privin]a cadourilor oferite, în op]iunile românilor pe primul loc se situeaz\ în acest an articolele de îmbr\c\minte [i accesoriile (cum ar fi gen]ile sau e[arfele), cu 59,09% dintre op]iuni, urmate de alimente sau b\uturi – 49,57% dintre op]iuni, de cosmetice (28,27%) [i de c\r]i (10%). În ceea ce prive[te gadgeturile, doar foarte pu]ini români doresc s\ ofere de Cr\ciun un iPad (0,57 %) , un iPhone sau un smartphone (1,28%), un DVD player (1,56%) , un aparat foto sau o rama digital\ (1,14%).
Sondajul a fost realizat în luna septembrie pe un e[antion de 12.750 de persoane din 12 ]\ri europene [i SUA [i a vizat obiceiurile privind oferirea cadourilor în perioda s\rb\torilor de iarn\.
Astfel, sondajul a indicat c\ 50% dintre europeni inten]ioneaz\ s\ le ofere celor dragi articole de îmbr\c\minte sau accesorii cum ar fi gen]ile sau e[arfele, ceea ce a f\cut din acestea Cadoul num\rul 1 de Cr\ciun. Unul dintre motive ar putea fi cel financiar. ‘În vremuri economic nesigure, îmbr\c\mintea [i accesoriile pot fi articole la mod\, practice [i care nu ruineaz\ portofelul’, a explicat Ed Burstell, director de achizi]ii la Liberty, un magazin de lux din centrul Londrei.
Un alt motiv ar putea fi cel practic. ‘Este, de asemenea, mult mai u[or s\ cumperi accesorii pentru adul]i, nu este la fel de riscant ca a le cump\ra haine, care pot s\ nu le plac\ sau s\ nu li se potriveasc\’, precizeaz\ Jean Collins, un manager irlandez din Londra.
Juc\riile s-au clasat pe locul 2 în topul popularit\]ii de acest Cr\ciun pentru unul din trei europeni. Acest lucru a fost valabil în special în Portugalia (47%), Fran]a (44%) [i Spania (42%). Cu toate acestea, rezultatele au fost u[or diferite în Europa Central\, unde cosmetice cum ar fi parfumurile sau rujurile s-au clasat pe locul al doilea, devansând juc\riile.
Pe locul al treilea în studiul GfK s-au situat c\r]ile. ‘Cump\rarea de c\r]i este înc\ un ritual de Cr\ciun’, a declarat Clara Farmer, director de la Chatto & Windus din Londra. ‘Ultimul trimestru al anului este întotdeauna cel mai mare la noi (în ceea ce prive[te vânz\rile) [i în acest an ne a[tept\m, de asemenea, ca num\rul de persoane care descarc\ c\r]i pe iPad-urile sau iPod-urile lor s\ creasc\ brusc’, adaug\ ea.
Potrivit sondajului, 24% dintre europeni inten]ioneaz\ s\ cumpere o carte, cu Republica Ceh\ (43%) [i Ungaria (36%) în partea de sus a topului, urmate de Spania (27%), Fran]a (26%) [i Marea Britanie (25%).
Produsele cosmetice s-au situat pe locul al patrulea în topul cadourilor vizate de Cr\ciun în acest an, fiind urmate de alimente [i b\uturi. În continuare, locurile au fost ocupate de CD-uri, DVD-uri, software pentru console de jocuri, bijuterii, ceasuri de mân\ [i articole pentru cas\ [i gr\din\.
Surprinz\tor, produsele electronice nu s-au situat pe locul al treilea în topul preferin]elor pentru cadourile din acest an. Mai pu]in de 3% dintre responden]i au declarat ca pl\nuiesc sa cumpere un iPad, un iPhone sau alte smartphone-uri drept cadou.
Darurile cele mai nepopulare s-au dovedit abonamentele sau statutul de membru în diverse cluburi [i organiza]ii.

N Britanicii [i suedezii cheltuiesc cel mai mult pe cadourile de Craciun
De asemenea, în condi]iile în care multe ]\ri europene s-au luptat anul acesta pentru a evita un dezastru financiar, [i popula]ia a resim]it aceast\ situa]ie. Aproape jum\tate (48%) dintre europeni vor cheltui aproximativ la fel ca acum trei ani, în timp ce 38% vor cheltui mai pu]in, [i anume în România (67%), Bulgaria (55%), Portugalia (54%) [i Italia (47 %). Interesant, 54% dintre americani, de asemenea, pl\nuiesc s\ cheltuiasc\ mai pu]in pentru Cr\ciun în acest an.
În general, vest-europenii cheltuiesc mai mult pe cadouri decât central-europenii, datorit\ puterii de cump\rare mai mari, a declarat Mark Hoffmans, managing director la GfK.
Britanicii [i suedezii cheltuiesc cel mai mult pe cadourile de Craciun, în condi]iile în care aproximativ 22% dintre responden]i, în fiecare dintre aceste ]\ri, sus]in c\ inten]ioneaz\ s\ cheltuiasc\ mai mult în acest an mult decât cu trei ani în urm\, [i unul din doi cump\r\tori cheltuie peste 250 de euro pe cadouri. Acest lucru îi diferen]iaz\ de majoritatea europenilor care, în propor]ie de 72% cheltuie mai pu]in de 250 de euro în total pe cadouri.
Între timp, în partea de jos a clasamentului se afl\ Olanda [i România, unde aproximativ o treime din popula]ie sus]ine c\ nu va cheltui niciun ban pe cadouri. Dac\ în cazul olandezilor, ace[tia tind s\ cumpere cadouri de Sfântul Nicolae mai degrab\ decât de Cr\ciun, la români acest procentaj poate fi legat de condi]iile economice.
S\raci sau boga]i, majoritatea europenilor merg în continuare la cump\r\turi pentru s\rb\tori. În pofida publicit\]ii f\cute cump\r\turilor online, consumatorii europeni r\mân destul de tradi]ionali atunci când vine vorba de alegerea darurilor, cu 60% din europeni continuând s\ prefere s\ î[i fac\ cump\r\turile la un super-sau hypermarket (60%) sau la magazinele mici (23%).
În timp ce cump\r\turile pe Internet au crescut la 5,27% de la 3, 83% în 2007, aceast\ op]iune r\mâne una înc\ restrâs\ pentru cei afla]i în c\utarea cadourilor. Shoppingul online de Cr\ciun r\mâne cel mai popular in SUA (15%), Regatul Unit (11%) [i Suedia (10%).

Vezi si

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seară de …