Sunday , November 27 2022

Videanu: Trecerea Garzii Financiare la MAI poate fi o masura ce ar îmbunatati colectarea

Prim-vicepre[edintele PDL Adriean Videanu, a declarat, duminic\, într-o conferin]a de pres\, ca ar putea fi o solu]ie pentru îmbun\t\]irea gradului de colectare trecerea G\rzii Financiare la Ministerul de Interne, a[a cum a sus]inut [eful statului, Traian B\sescu.

“Poate fi o solu]ie, demonstrându-se din p\cate ineficien]a în momentul de fa]a în ansamblul în care func]ioneaza ast\zi. Sigur, aici trebuie f\cut un studiu pe aceasta tem\. Cred ca poate fi o m\sura care sa duca la îmbun\t\]irea gradului de colectare”, a spus Videanu.

Pre[edintele Traian B\sescu a apreciat, duminic\, într-o emisiune difuzata de Pro TV, ca Garda Financiar\, care are sarcina de a urm\ri acte criminale, ar trebui mutata la Ministerul de Interne.

“Mi[carea de la Ministerul Finan]elor mi-a atras aten]ia asupra unui lucru care trebuie discutat. Va pot spune ca azi am o întâlnire cu premierul pentru discu]ii pe aceasta tem\. Spre exemplu, 30 oameni. Vin [i ma întreb: ce cauta Garda Financiara la Ministerul de Finan]e, când ea are, în principal, sarcina sa urm\reasca acte criminale, deci ac]iuni penale. Trebuie mutata probabil la Ministerul de Interne. De ce st\m cu recuperarea crean]elor c\tre stat la un sistem ancrasat [i de multe ori corupt? De ce nu d\m la executorii judec\tore[ti recuperarea crean]elor”, a declarat Traian B\sescu.

Vezi si

Țigările se scumpesc. Accize mari pentru vaping și tutun încălzit în UE

Comisia Europeană dorește să aducă modificări legislative astfel încât să reducă rata fumatului. Noul regim …