Friday , December 1 2023

Videanu: Trecerea Garzii Financiare la MAI poate fi o masura ce ar îmbunatati colectarea

Prim-vicepre[edintele PDL Adriean Videanu, a declarat, duminic\, într-o conferin]a de pres\, ca ar putea fi o solu]ie pentru îmbun\t\]irea gradului de colectare trecerea G\rzii Financiare la Ministerul de Interne, a[a cum a sus]inut [eful statului, Traian B\sescu.

“Poate fi o solu]ie, demonstrându-se din p\cate ineficien]a în momentul de fa]a în ansamblul în care func]ioneaza ast\zi. Sigur, aici trebuie f\cut un studiu pe aceasta tem\. Cred ca poate fi o m\sura care sa duca la îmbun\t\]irea gradului de colectare”, a spus Videanu.

Pre[edintele Traian B\sescu a apreciat, duminic\, într-o emisiune difuzata de Pro TV, ca Garda Financiar\, care are sarcina de a urm\ri acte criminale, ar trebui mutata la Ministerul de Interne.

“Mi[carea de la Ministerul Finan]elor mi-a atras aten]ia asupra unui lucru care trebuie discutat. Va pot spune ca azi am o întâlnire cu premierul pentru discu]ii pe aceasta tem\. Spre exemplu, 30 oameni. Vin [i ma întreb: ce cauta Garda Financiara la Ministerul de Finan]e, când ea are, în principal, sarcina sa urm\reasca acte criminale, deci ac]iuni penale. Trebuie mutata probabil la Ministerul de Interne. De ce st\m cu recuperarea crean]elor c\tre stat la un sistem ancrasat [i de multe ori corupt? De ce nu d\m la executorii judec\tore[ti recuperarea crean]elor”, a declarat Traian B\sescu.

Vezi si

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) intră în vigoare. Recuperarea garanţiei va fi valabilă doar pentru recipientele cu sigla “Ambalaj cu garanţie”

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) devine funcţional în România, începând de joi, ocazie cu care ţara …