Saturday , June 22 2024

Veniturile medii lunare pe gospodărie – 7.175 lei în 2023; cheltuielile au reprezentat 86,7% din venituri

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2023, în termeni nominali, 7.175 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.872 lei pe o persoană, în creștere cu 11,0%, respectiv, cu 11,5% față de anul 2022, arată datele INS publicate luni.

Image by wayhomestudio on Freepik

Veniturile bănești medii lunare au fost în anul 2023, de 6.644 lei lunar pe o gospodărie (2.659 lei pe o persoană) în creștere cu 10,8 %față de anul 2022, iar veniturile în natură de 531 lei lunar pe o gospodărie (213 lei pe opersoană), în creștere cu 13,0% față de anul 2022.

Salariile și celelalte venituri asociate acestora au fost de 4.794 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere față anul 2022 cu 0,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o, atât veniturile din prestații sociale de 1.464 lei lunar pe o gospodărie (20,4% în anul 2023, respectiv, 19,9% în anul 2022 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură (7,4% în anul 2023, respectiv, 7,3% în anul 2022), formate din valoarea în veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale (1,6% în anul 2023, respectiv, 1,4% în anul 2022) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,8% în anul 2023, respectiv, 5,9% în anul 2022).

INS arată că, în ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în anul 2023 a fost de 7.961 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 3.420 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în anul 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 72,8%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,6%, mai mare cu 1,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4% în mediul rural, de 2,9 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în anul 2023, de 5.808 lei pe o gospodărie (2.325 lei pe o persoană) mai mari cu 11,1% față de anul 2022, respectiv cu 11,6% la nivel de persoană.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în anul 2023, a fost, în medie, de 415 lei lunar pe o gospodărie (166 lei pe o persoană), în creștere cu 8,6% față de anul 2022.

În anul 2023, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 3.860 lei lunar pe o gospodărie (62,0%) și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor de 1974 lei pe o gospodărie (31,7%), precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 129 lei pe o gospodărie (2,1%).

Mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.840 lei, mai mari de
1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 35,2% în cheltuielile totale, cu
9,0 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse
proprii a fost de 12,1% în cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban. (Mediafax)

Vezi si

Înmatriculările de mașini noi din România au crescut cu 14,7% în ultimul an

Înmatriculările de autoturisme noi in Romania au crescut în mai 2024 cu 14,7% față de …