Friday , December 1 2023

Valoarea sprijinului pe suprafata pentru fermieri creste cu 11%, la 130 de euro pe hectar

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara

Fermierii vor primi începând cu jum\tatea lunii octombrie subven]iile pe suprafa]\ aferente acestui an, în valoare de 130 de euro la hectar, cu 11% mai mult fa]\ de sprijinul de 117 euro acordat pentru anul trecut, a declarat ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\ (foto).

Astfel, fermierii vor încasa pentru cererile depuse în acest an 80 euro la hectar pentru plata pe suprafa]\ [i 50 euro/hectar pentru pl\]i complementare, potrivit unui proiect de hot\râre de guvern.

Totodat\, în conformitate cu dispozi]iile Comisiei Europene, începând cu data de 16 octombrie 2010 se pot pl\ti fermierilor avansuri de pân\ la 50% din pl\]ile aferente schemei de plat\ unic\ pe suprafa]\.

Serviciul de pres\ al comisarului Dacian Ciolo[ a anun]at la sfâr[itul lunii septembrie c\ autorit\]ile române vor putea pl\ti agricultorilor, de la 16 octombrie, sume în avans de pân\ la 50%, în cadrul schemei de plat\ unic\ de suprafa]\ pentru cererile depuse în 2010.

Sumele totale necesare aplic\rii schemelor de pl\]i directe sunt de aproximativ un miliard de euro, din care 704 milioane euro sprijin financiar aferent Fondului European pentru Garantare în Agricultur\ (FEGA), alocat temporar de la bugetul de stat [i 320 milioane euro cofinan]are public\ de la bugetul de stat.

Defalcat, o sum\ de 700 milioane euro va fi alocat\ pentru aplicarea schemei de plat\ unic\ pe suprafa]\ (SAPS), ca sprijin financiar aferent (FEGA), alocat temporar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale, 4 milioane euro pentru aplicarea schemei de plat\ separat\ pentru zah\r [i 320 milioane euro pentru aplicarea schemei de pl\]i na]ionale directe complementare, cofinan]are public\ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale.

Vezi si

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) intră în vigoare. Recuperarea garanţiei va fi valabilă doar pentru recipientele cu sigla “Ambalaj cu garanţie”

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) devine funcţional în România, începând de joi, ocazie cu care ţara …