Tuesday , November 29 2022

Unele firme pot plăti TVA la încasare, prin derogare de la Codul Fiscal

Firmele care execută proiecte din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii şi au atras credite garantate de stat sau Eximbank vor putea achita TVA la încasarea sumelor aferente lucrărilor realizate, prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, potrivit unui proiect de OUG.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că, potrivit Codului Fiscal, prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru şi alte documente similare, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.

Perioada de decontare nu poate depăşi un an, iar data la care sunt considerate efectuate serviciile constituie faptul generator pentru taxa pe valoarea adăugată.

“Având în vedere că pentru lucrările efectuate în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, plata acestora va fi efectuată la acceptarea situaţiilor de lucrări de către beneficiari, respectiv la recepţia finală a lucrărilor , iar termenele de acceptare exced perioadei de un an prevăzută de Codul fiscal, pentru a nu obliga prestatorii să colecteze taxa pe valoarea adăugată înainte de recepţia finală a lucrărilor, prin prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă stabileşte că exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine ulterior faptului generator de taxă, respectiv la data încasării contrapartidei pentru respectivele lucrări”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă.

Proiectul de OUG stabileşte că de facilitate beneficiază doar prestatorii prevăzuţi la articolul 4 din OUG 105/2010, adică firmele care au contractat credite cu garanţii de stat sau cu garanţii de la Eximbank.

“În principiu, atunci când se derogă de la regulile care stabilesc exigibilitatea TVA, are loc o abatere de la prevederile Directivei 112 referitoare la regimul comunitar al TVA. Fiind vorba despre o atare abatere şi dat fiind caracterul special al derogării invocat în proiectul de OUG, în opinia mea ar trebui solicitat acordul Comisiei Europene”, a declarat pentru MEDIAFAX Dan Scwartz, managing partner al firmei de consultanţă Scot & Company Consulting.

El a precizat că propunerea încalcă totodată şi principiul neutralităţii, care impune acelaşi tratament fiscal tuturor contribuabililor, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte respectarea regulilor care stau la baza unei competiţii comerciale corecte.

“Cu alte cuvinte, derogarea propusă favorizează companiile (…) care vor beneficia de posibilitatea de a plăti TVA după data încasării contravalorii serviciilor prestate, prin comparaţie cu celelate companii prestatoare de servicii, care datorează şi trebuie să plătească TVA în condiţiile generale impuse de Codul Fiscal.

Guvernul a aprobat la finele anului trecut o ordonanţă de urgenţă pentru realizarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, care se va derula în perioada 2011 – 2020 şi va fi gestionat de ministerele Dezvoltării şi Mediului.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va primi bani la capitolul “Infrastructura în domeniul dezvoltării regionale”, pentru realizarea, modernizarea sau reabilitarea a 10.000 de km de drumuri judeţene şi de interes local, precum şi pentru “modernizarea satului românesc prin îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru populaţia rurală”.

Ministerul va folosi fondurile pentru realizarea de reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, precum şi de reţelele de alimentare cu apă a localităţilor.

Potrivit ordonanţei, Ministerul Mediului va primi fonduri la capitolul “Infrastructură în domeniul mediului” pentru programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor, pentru infrastrustructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi reabilitarea zonei costiere.

În actul normativ se mai menţionează că finanţarea proiectelor prioritare prevăzute prin ordonanţă se asigură din sume alocate anual cu acestă destinaţie din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum şi din alte surse legal constituite, pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate.

În vederea realizării proiectelor prestatorii, executanţii şi furnizorii pot contracta credite bancare, beneficiind de garanţia statului.

Vezi si

Registrul Comerțului: 5.387 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele zece luni din 2022

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu …