UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA BIVOLARIA, ORAŞ VICOVU DE SUS, JUDEŢUL SUCEAVA” (P)

18/09/19 ora:6:36am

 

COMUNICAT DE PRESA

                                                                                                                                    Data: 19.09.2019

UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA BIVOLARIA, ORAŞ VICOVU DE SUS, JUDEŢUL SUCEAVA”

 În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1– Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi  preşcolar, UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS a obținut finanțare pentru proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA BIVOLARIA, ORAŞ VICOVU DE SUS, JUDEŢUL SUCEAVA”, cod SMIS 123229.

Valoarea totala a proiectului este de 2.239.563,48 lei din care 1.830.252,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului este „Facilitarea accesului la educație timpurie calitativă a populației de vârstă preșcolară din regiunea Nord-Est, în contextul dezvoltării capacității infrastructurii educaționale de nivel timpuriu în acord cu standardele europene în domeniu”. Proiectul investițional vizează măsuri de îmbunătățire a capacității infrastructurii și logisticii educaționale din orașul Vicovu de Sus prin construirea și echiparea unei grădinițe cu program prelungit în localitatea Bivolăria care să asigure un cadru modern și atractiv de desfășurare a procesului educațional de nivel timpuriu.

Astfel, investiția va contribui semnificativ la îndeplinirea condițiilor materiale și tehnice pentru asigurarea unei educații timpurii calitative de nivel preșcolar, cu implicații benefice asupra ratei de cuprindere și de participare la educație, fiind facilitată tranziția și integrarea copiilor de vârstă preșcolară la nivelul învățământului primar.

Implementarea proiectului va avea loc în perioada 29.01.2018-30.11.2021.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020