Thursday , July 25 2024

Traian Basescu: Reducerile de personal trebuie sa continue

Guvernul trebuie s\ continue reducerile de personal în sectorul bugetar, sc\derea cheltuielilor trebuind efectuat\ [i în anul 2011, a declarat duminic\, la Pro TV, pre[edintele Traian B\sescu.

“România trebuie s\ încheie cu succes Acordul cu Fondul Monetar Interna]ional. Mai avem de îndeplinit dou\ condi]ii: Legea pensiilor – promulgat\ [i Legea salariz\rii. Trebuie s\ continue reducerea de personal, pentru c\ nu mai putem pl\ti pe salarii 43 de miliarde de lei, ci doar 39. Asta este condi]ie de fond. Pân\ acum s-au redus 27.000 de salaria]i. Pân\ la 70.000 mai este. Asta era situa]ia în luna august, s\ vedem cum evolueaz\ în urm\toarele luni. Sper ca Guvernul s\ men]in\ viteza de reducere a personalului”, a spus B\sescu, la Pro TV.

El a subliniat c\ terminarea Acordului cu FMI nu trebuie s\ declan[eze reluarea cheltuielilor excesive în sectorul bugetar.

“A[ spune, cu cele dou\ legi pe care le-am amintit, c\ România va finaliza cu succes programul cu Fondul [i asta înseamn\ stabilizare economic\ a României, îndep\rtarea de riscul de derapaj major. Urmeaz\ o perioad\ de consolidare macroeconomic\, ce înseamn\ continuarea reformelor. Descentralizare, reducerea num\rului de personal. (…) Nu voiam s\ trecem peste ideea [i s\ credem c\ terminarea acordului cu FMI înseamn\ c\ de acum putem trece iar\[i la dezm\]ul bugetar. Urmeaz\ o perioad\ de consolidare a finan]elor publice, ceea ce înseamn\ continuarea procesului de reducere a cheltuielilor, inclusiv în 2011”, a afirmat B\sescu.

În context, el a considerat c\ m\surile Guvernului nu trebuie influen]ate de campania electoral\ pentru alegerile locale [i cele parlamentare din 2012.

“Discut\m de ce urmeaz\ pentru România, nu pentru partide. Campanie electoral\ e în 2012”, a subliniat pre[edintele.
Totodat\, liderul de la Cotroceni a ar\tat c\ “procesul de consolidare fiscal\ trebuie s\ continue”. (AGERPRES)

Vezi si

Romsilva a plantat circa 22 milioane de puieți forestieri în campania de împăduriri de primăvară

În campania de împăduriri de primăvară, încheiată recent, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a …