Sunday , October 1 2023

Toti angajatii CFR Calatori vor fi trimisi în somaj tehnic din 16 august

To]i angaja]ii CFR C\l\tori vor fi trimi[i în [omaj tehnic treptat, începând cu data de 16 august, timp de 60 de zile, pe o perioad\ de patru luni, potrivit informa]iilor remise Agerpres de companie.
Astfel, angaja]ii companiei, circa 15.000, inclusiv directorii, au primit miercuri notific\ri de [omaj tehnic timp de 60 de zile calendaristice, din care 44 lucr\toare, pe o perioad\ de patru luni, începând cu data de 16 august, cu 75 la sut\ din salariul de baz\.
Decizia vine dup\ ce compania a înregistrat pierderi la [ase luni, iar conducerea încearc\ s\ g\seasc\ solu]ii pentru redresare, inclusiv prin concedierea angaja]ilor.
Disponibiliz\rile vizeaz\ companiile cu pierderi [i vor afecta [i CFR C\l\tori, unde între 2.000 [i 4.000 de oameni î[i vor pierde slujbele al\turi de CFR Marf\ – 5.000 de oameni disponibiliza]i de la compania central\ [i diviziile subordonate, de revizie vagoane, repara]ii, 2.900 de oameni de la CFR SA [i 1.000 de angaja]i de la Electrificare CFR. t

Vezi si

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,65% din PIB după primele opt luni

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,65% din PIB după primele opt luni ale …